Wednesday, March 30, 2011

အလင္းႏွစ္ေပါင္း သန္း ၂၀


ကမၻာသစ္ တစ္ခုတဲ့လား.... ဟု ေမးခြန္း ထုတ္စရာ ျဖစ္ေနရေလာက္ေသာ အာကာသ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈ အသစ္တစ္ခုက အေျဖတစ္ခု ရလာခ့ဲျပီ ျဖစ္သည္။ ကမၻာေျမမွ အလင္းနွစ္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔သာ ကြာေ၀းေသာ အကြာအေ၀း တစ္ခုတြင္ ယေန ့ကမၻာ၏ သက္ရွိမ်ား ေနထိုင္ၾကေသာ ကမၻာေျမ ႏွင့္ ထပ္တူညီ နီးပါး က်သည့္ သဘာ၀ တရားမ်ားျဖစ္သည့္ ေလထု၊ ကမၻာ့ဆြဲအား ႏွင့္ ေရပါ ရရွိႏိုင္သည့္ သက္ရွိမ်ား ေနထိုင္ရန္ ၁၀၀ % ရာခိုင္ႏႈန္း ေသခ်ာသည့္ ျဂိဳလ္သစ္တစ္ခုကို ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကျပီ ျဖစ္သည္။

သက္ရွိမ်ား ေနထုိင္ႏုိင္ရန္ ျဂိဳလ္တစ္ခု၏ အလိုအပ္ဆံုးမွာ ျဂိလ္၏ မ်က္ႏွာျပင္မွာ လမ္းေလွ်ာက္ရန္ လြယ္ကူေသာ ဆြဲအား ရွိေနရမည္ ျဖစ္သည္။ အပူအေအး ညီမွ်ခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ သက္ရွိမ်ား ေနထိုင္ရွင္သန္ ႏုိင္ရန္အတြက္ အျမင့္ဆံုးေသာ အပူခ်ိန္ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုမွာ 12' C ျဖစ္သည္။


သိပၸံပညာရွင္မ်ားမွ "အခု ေတြ႕ရွိတဲ့ ျဂိဳလ္သစ္ဟာ စၾကာ၀ဠာ အတြင္းမွာ ရွားရွားပါးပါး ရွာေဖြေတြ႕ရွိရန္ ခဲယဥ္းလွျပီး ကမၻာေျမၾကီး၏ တည္ေဆာက္ထားပံုနဲ႔ တစ္ထပ္ထဲ တူညီေနတာပါ။ ဒါကို မယံုၾကည္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ရပါတယ္" ဟု ဆိုသည္။

ယခုေတြ႕ရွိရေသာ အခြင့္အေရးမွာ အနာဂတ္တြင္ ဆက္လက္ရွင္သန္ၾကမည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား အေနျဖင့္ တစ္ေန႔တြင္ ကိုယ္ပိုင္နယ္ေျမ တစ္ခုအျဖစ္ ပိုမိုသာလြန္ေသာ လူသားေနထုိင္မႈ ၀န္းက်င္တစ္ခုကို ဖန္တီးႏုိင္ၾကေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ အာကာသ ရွာေဖြစူးစမ္းသူ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ ယမန္ေန႕ညက ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခ်က္အရ ယခုေတြ႕ရွိေသာ ျဂိဳလ္သစ္သည္ ေက်ာက္တုံးမ်ား ထူထပ္ေပါမ်ားျပီး အရြယ္ပမာဏအားျဖင့္ ကမၻာေျမထက္ ၃ ဆ အထိ ပိုမိုၾကီးမားေနျပီး ျဂိဳတ္ပတ္ လမ္းေၾကာင္းမွတိုင္းထြာပါက ကမၻာေျမျပင္နွင့္ အကြာအေ၀း အလင္းနွစ္ သန္း၂၀ အကြာတြင္ရွိေနေၾကာင္း၊ ျဂိဳလ္၏ တည္ရွိမႈသည္ ဂိုလ္ဒီေလာ့ခ္ဇုန္ ဟုေခၚေသာ ၾကယ္တစ္လံုး၏ အနီး၀န္းက်င္တြင္ ရွိေနျပီး ေျမေနရာ အေနအထားမ်ားမွာ အလြန္ပူျပင္းျပီး ေအးျမေသာ အရာအျဖစ္ သမုဒၶရာ ၾကီးမ်ား ေရကန္မ်ား ႏွင့္ ျမစ္မ်ားလဲ ရွိေနျပီး အလြန္ပူျပင္းေသာ ရာသီဥတုကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစသကဲ့သို႔ အလြန္ေအးေသာ ရာသီဥတုလည္းရွိသည္။ ေလထု သိပ္သည္းမႈသည္လည္း လူသားတို႔ ေနထိုင္ရန္ လံုေလာက္မႈ ရွိသည္။ျခြင္းခ်က္အျဖစ္ ၄င္း ျဂိဳလ္ေပၚတြင္ ေန႔ႏွင့္ည သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိေပ။ လူသားမ်ား အေနျဖင့္ အဆိုပါ ျဂိဳလ္ေပၚတြင္ ေနထိုင္ရွင္သန္ရန္ ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ တည္ျငိမ္မႈ ရရွိရန္အတြက္ အလြန္ရုန္းကန္ရမည္ ျဖစ္ျပီး ေန႔ႏွင့္ည မရွိျခင္းမွာလည္း ေနသည္ ေနရာတစ္ခုထဲတြင္ ရပ္တည္ေနျပီး ျဂိဳလ္သစ္သည္ ကမၻာေျမကဲ့သို႔ မိမိကိုယ္တုိင္ တိမ္းေစာင္း လည္ပတ္ေနျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ( ျဂိဳလ္သစ္မွာ မိမိကုိယ္တိုင္ မလည္ပတ္ျခင္းေၾကာင့္ ေန႔ည မရွိေတာ့ဘဲ အလင္းေရာင္က်သည့္ အပိုင္းက အျမဲတမ္းလိုလို လင္းလ်က္ ေန ့ျဖစ္ေနျပီး အလင္းေရာင္ မက်ေရာက္သည့္ အပိုင္းမွာလည္း အျမဲလိုလို ေမွာင္၍ ညအျဖစ္ရွိ ေနမည္ျဖစ္သည္။)


ကယ္လ္လီ ဖိုးနီးယား တကၠသိုလ္မွာ မစၥတာ စတီဖင္ေဘာ့၏ ဒစ္ကာဗာရီသတင္းဌါန သို႔ ေျပာၾကားခ်က္အရ " လူသားေတြ ရဲ႕ ကိုယ္ရည္ ကိုယ္ေသြးမ်ား၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေနထိုင္ တတ္မႈမ်ားနဲ႔ အသက္ရွင္ ရပ္တည္မႈ အတြက္ လိုအပ္သလို ေတြးေတာ ၾကံဆ တတ္ျခင္းမ်ားက အခုေတြ႕ရွိတဲ့ ျဂိဳလ္သစ္ေပၚမွာ ေနထိုင္ႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းေတြ ၁၀၀ % ရွိပါတယ္၊ လို႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ကၽြန္ေတာ့္မွာ လံုး၀ သံသယ မရွိပါဘူး။ " ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။
နဂါးေငြ႕တန္းမ်ား၏ ေျခရာကို ေကာက္ျပီး စူးစမ္းေလ့လာခဲ့ၾကေသာ သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ လူသားမ်ားေနထုိင္ႏုိင္ေသာ အျခားျဂိဳလ္ အနည္းငယ္ကို အဆိုပါ ၾကယ္၏ အနီးတစ္၀ိုက္တြင္ ထပ္မံေတြ႕ရွိခဲ့ၾကေသးသည္။ စူးစမ္းေလ့လာသူမ်ားက စၾကာ၀ဠာၾကီး အေၾကာင္းကို ပိုမိုနားလည္ လာျခင္းသည္ ကမၻာေလာက တစ္ခုလံုးအား လူသားမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အျဖစ္ ရွာေဖြသံုးစြဲ ႏုိင္ၾကေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

အလင္းႏွစ္သန္း ၂၀ ဆိုေသာ အကြာအေ၀းကို မိုင္ျဖင့္ တြက္ခ်က္မည္ဆိုပါက 118,000,000,000,000, အကြာအေ၀း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ျဂိဳလ္သို႔ သြားေရာက္လိုပါက ဒုန္းပ်ယာဥ္ျဖင့္ သြားမည္ဆိုပါက တစ္စကၠန္႔လွ်င္ တစ္ေသာင္းကိုးေထာင္ မိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ကမၻာေျမမွ နွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ၾကာေအာင္ သြားေရာက္၇မည့္ အကြာအေ၀း ျဖစ္ေနေသးျခင္းက လူသားမ်ား ေရာက္ရွိရန္ အေဆာတလ်င္ မျဖစ္ႏုိင္ေသးေပ။

--
Thz for your time...
Barry Balle & ပန္းခင္း :)

6 comments:

...အလင္းစက္မ်ား said...

အေတာ္ပဲ... ငါ အကြက္သြားရိုက္ထားဦးမွ... ဒါမွ.. ဒါတို ့ျပည္ ဒါတို ့ေျမ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ေအာ္ႏိုင္မွာ .. မုိးပ်ံမ နင့္အတြက္ အကြက္ဦးေပးရဦးမလား... ၾကဳိေျပာ နက္ဖန္ စခရီးထြက္မယ္... ေလးဆယ္ ေျခာက္ဆယ္ ၂ ကြက္ေလာက္ဆိုေတာ္ပါၿပီ။ :P

ကိုေဇာ္ said...

အေပၚက အကြက္ရိုက္မဲ႔ လူ ရိုက္ျပီးလို႔ အိမ္ေဆာက္ျပီးမွပဲ ျပန္ဝယ္လိုက္ေတာ့မယ္။

An Asian Tour Operator said...

ေအာ္.. ကိုေဇာ္ကလဲ နီးနီးနားနား ကိုယ္က အရင္ သြားဦး ထားလိုက္တာ မဟုတ္ဘူး။

ကိုထြဋ္ said...

Package Tour ေတြႀကိဳျပင္ထားဦးမွ.. အဲဒါမွ အခ်ိန္က်ရင္ သူမ်ားထက္ ပိုဦးေအာင္ေရာင္းႏုိင္မွာ...
:P

Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! said...

ၿပင္ဆင္သင့္တာေတြ ၿပင္ထားမွ ေနာ္အကို...
အဟီးးးး
လာဖတ္သြားတယ္အကို..
ေကာင္းေသာေန႕ေလးၿဖစ္ပါေစ။

ေဒါင္းမင္း said...

နာ့အတြက္လဲအကြက္သြားဦးထားဦးမွ။
အကြက္ကိုပန္းသီးပံုေလးရိုက္မယ္။
ဟဲဟဲ