Saturday, September 10, 2011

အိုဗာစေတးသမားမ်ားအတြက္ ပက္စ္ပို ့(Passport) ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ေလွ်ာက္ထားရန္

မဂၤလာပါ

ကၽြန္ေတာ္တာ ၀န္ယူတင္ဆက္ေနတဲ့ မေလးရွားေရာက္ အိုဗာစေတး သမားမ်ားအတြက္ 6P စီမံခ်က္ သတင္းမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္ဆက္တိုက္တင္ေပးေနခဲ့ပါတယ္ ။ ယခု ဆက္လက္ျပီး ထူးျခားသတင္း အေနနဲ႕ 6P စီမံခ်က္ရဲ႕ ဒုတိယအဆင့္ နဲ႕ တတိယအဆင့္ျဖစ္တဲ့ Legalization & Amnesty - ျမန္မာလို ပါမစ္ျပန္လည္ ခ်ထားေပးျခင္းႏွင့္ ျပန္ပို႕ရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း အဆင့္ 2 ဆင့္ကို လာမယ့္ 15.9.2011 မွာစတင္မွာျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္ ။

ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအားလံုး အထူးသတိျပဳရန္မွာ မိမိတုိ႕ ယာယီပါမစ္ေပၚရွိ နာမည္ ၊ ေမြးေန႕ ၊ Passport နံ႔ပတ္ အစရွိတဲ့ အလုပ္သမားကိုယ္ေရးအခ်က္ (Bio Data) မ်ားမွားယြင္းျခင္းသူေဌးေျပာင္းလဲျခင္းပါမစ္ Sector မ်ားေျပာင္းလဲျခင္းကို ထိုေန႕မတိုင္မီ အျမန္ေဆာင္ရြက္ထားရန္ အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္ ထိုသို႕ေျပာင္းလဲရန္ အတြက္ မေလးရွား လူ၀င္မႈ႕ၾကီးၾကပ္ေရးမွ ေျပာင္းလဲရမည့္ ပံုစံ ( Form ) မ်ားကို ထုတ္ေပးထားျပီျဖစ္ပါတယ္ ။ မိမိတို႕လက္ေဗြ ႏွိပ္ထားေသာ ေအးဂ်င္းမ်ား ၊ ကုမဏီမ်ား ႏွင့္ လူ၀င္မႈ႕ၾကီးၾကပ္ေရးဌာနမ်ား စသျဖင့္ မိမိတို႕လက္ေဗြ ႏွိပ္တဲ့ေနရာမွာ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ေျပာင္းလဲ ရမွာျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ ။

သို႕မွသာ Approval ရရွိပါက ပါမစ္ ႏွင့္ စာအုပ္ အခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္မႈ႕ရွိမည္ျဖစ္ပါတယ္ ။ မမွန္ကန္ပါက ပါမစ္ကပ္ရန္ အခက္ခဲရွိႏိုင္ျပီး ၾကန္႕ၾကာ ႏိုင္ပါတယ္ ။

Approval ( မေလးရွားအစိုးရမွ ပါမစ္ေပးမည့္အေၾကာင္း စာရြက္စာတန္း ) ရရွိျပီးမွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ( Passport ) ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္ ။ ထိုသို႕ Approval ရရွိမွလည္း Levy ေၾကး သြင္းျခင္းႏွင့္ က်န္ေသာ အဆင့္မ်ားကို ထံုးစံအတိုင္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါတယ္ ။

ယခု ထပ္ျပီး မေလးရွား ႏိုင္ငံ ျမန္မာ သံရံုးမွ စာအုပ္ဖိုး ကုန္က်ေငြ အစုစု ႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားရမည့္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ၊ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားရန္ ေနရာမ်ားကို ေၾကာ္ျငာျပီျဖစ္ပါတယ္ ။ ထိုေၾကာ္ျငာစာတမ္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္ ။
 


 
သိုျဖစ္ပါ၍ ယာယီပါမစ္ ျပဳလုပ္စဥ္ က ပါတ္စပို႕မိတၱဴသာ ေပးထားေသာ သူမ်ား မွတ္ပံုတင္ ၊ သန္းေခါင္စာရင္း ႏွင့္ ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစားမ်ား ထပ္မံ ျပင္ဆင္ထားရန္ အထူးအသိေပးအေၾကာင္းၾကားရပါတယ္ ။

မိမိတို႕ လက္ေဗြ ႏွိပ္ထားေသာ ကုမၼဏီ ေအးဂ်င္းမ်ားထံတြင္လည္း ပါတ္စပို႕စာအုပ္ မ်ားေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္ ။ တစ္ခ်ဳိ႕ေသာတရုတ္ ေအဂ်င္စီမ်ား စာအုပ္အတြက္ 2000 တိတိ ေတာင္းတာမ်ဳိးကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ၾကံဳခဲ့ဘူးပါတယ္ ။ သို႕ေၾကာင့္ မိမိတို႕မသိရွိပါက နီးစပ္ရာ ျမန္မာမ်ားထံ (သို႕) ကၽြန္ေတာ္တို႕ထံ ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္ပါတယ္ ။

အကယ္၍ စာအုပ္ေလွ်ာက္ရန္ ေဖာင္ပံုစံကို ရလိုပါက ေအာက္ပါေဖာင္အား ကူးယူျပီး Print Out ထုတ္၍ အထက္ပါ ေၾကာ္ျငာခ်က္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားအတိုင္း ျဖည့္စြက္ျပီး စတင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါျပီခင္ဗ်ာ ။

............................

ဆက္လက္ျပီး ႏိုင္ငံတစ္ကာတြင္ေနထိုင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အခြန္ ေကာက္ခံမႈ႕ကို ယခင္ ၀င္ေငြ၏ 10 % တိတိေကာက္ခံေသာ္လည္း ယခု 19.8.2011 မွစ၍ 18.2.2012 အထိ 6 လတာကာလအၾကား မည္သူမဆို ႏိုင္ငံျခား၀င္ေငြ၏ 2 % ကိုသာ ေလွ်ာ့ခ်ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာခ်က္ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္ ။

သို႕ပါေသာေၾကာင့္ ဤ 6 လအတြင္း အခြန္ေဆာင္လိုေသာသူမ်ားအားလံုး ၊ ပါတ္စပို႕သက္တမ္းတိုး ၊ စာအုပ္အသစ္လဲ ၊အခြန္ေဆာင္ စသျဖင့္ မည္သူမဆို ေလွ်ာ့ခ် အခြန္ 2 ရာခိုင္းနႈန္းျဖင့္ အခြန္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ သတင္းေပးရပါတယ္ ။
ထိုဥပေဒသည္ မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္မဆို ႏိုင္ငံတစ္ကာေရာက္ျမန္မာမ်ားသာမက ျပည္တြင္းရွိ ႏိုင္ငံျခား၀င္ေငြရရွိေသာ သူမ်ားပါအပါ အက်ဳံး၀င္ေၾကာင္း မသိရွိေသးသူမ်ားအတြက္ သိရွိႏိုင္ရန္ သတင္းတင္ဆက္လိုက္ရပါတယ္ ။

ေလးစားလွ်က္
KOMYO

ျဖည့္စြက္.....သည္ပို႕စ္ကို ေရးသားသူသည္ ကၽြန္ေတာ္ မိုးယံ မဟုတ္ပါ။ ေမးလ္ထဲ သို႕၀င္လာေသာ ေဖာ္၀ပ္ေမးအား အမ်ားသူငွာ (သက္ဆိုင္သူမ်ား) တစ္စံုတစ္ရာ အက်ိဳးရွိေစရန္သာ ရည္သန္ပါသည္။ ယခင္ရက္မ်ားတုန္းက အထက္ပါ ေၾကညာ စာတမ္းအား ဖတ္မိၿပီး ဓါတ္ပံု ရိုက္ယူထားေသာ္လည္း က်န္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မရွိေသးတာေရာ၊ ဓါတ္ပံုေတြကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးတာ ေရာ ေၾကာင့္ ယခုမွ အခ်က္အလက္ပိုမို ျပည့္စံုေသာ သတင္းအား အမ်ားသူငွာ အက်ိဳးတစ္စံုတစ္ရာ အတြက္ တင္ဆက္အပ္ပါသည္။


2 comments:

Anonymous said...

ဖတ္ေတာ့ဖတ္တယ္ နားမလည္ဘူး တံုးတယ္

မိုးယံ said...

ဟုတ္ေတာ့ ဟုတ္တယ္ဗ်ာ...ကၽြန္ေတာ္လည္း အဲဒီလိုင္း သိပ္နားမလည္ဘူး...အခုတင္ေပးတာက နားလည္တဲ့လူေတြ မသိလိုက္မွာစုိးလို႕ပါဗ်ာ..ကိုယ္ေတြက ဆီဆား အစံု ျဖည္စားရံု ဆိုေတာ့ နားလည္ဖို႕လည္းမလိုပါဘူး...ရံုးကပဲ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားတာ...လူလိုက္ဖို႕ လိုအပ္မွသာ လာေခၚရင္ သြားလိုက္တာပဲ။