Saturday, October 1, 2011

သတင္းမီဒီယာဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းၿပီးမႇသာ ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ား ရရႇိလာမႇာျဖစ္ေၾကာင္း

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က သတင္းမီဒီယာဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းၿပီးမႇသာ ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ား ရရႇိလာမႇာျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းက စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမႇန္အစည္းအေ၀း ၂၇ ရက္ ေျမာက္ေန႔အစီအစဥ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမႇတ္(၄) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ ေဒါက္တာျမတ္ၪာဏစိုးက ''ေမးခြန္းကိုေမးရသည့္အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၅၄ မႇာ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္လုံျခံဳ ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာ ေအးခ်မ္းသာယာေရး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္သူတို႔၏ ကိုယ္က်င့္တရားအက်ဳိးငႇာ ျပ႒ာန္းထားသည့္ဥပေဒမ်ားႏႇင့္ မဆန္႔က်င္လ်င္ ေအာက္ပါအခြင့္အေရးမ်ားကို လြတ္လပ္စြာသုံးစြဲ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရႇိသည္လို့ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ပုဒ္မခြဲ (က) မႇာ မိမိ၏ ယုံၾကည္ခ်က္၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ ေရးသားျဖန္႔ေ၀ခြင့္ ထိပ္ဆုံးမႇာကို ပါရႇိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လက္ရႇိ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သစ္မႇာလည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ သမၼတႀကီး ကိုယ္တိုင္ေတာင္မႇ စတုတၴမ႑ိဳင္မ်ားရဲ႕ အေရးပါပုံအခန္းက႑ကို အက်ယ္တ၀င့္ ရႇင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕ စတုတၴမ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ မီဒီယာမ်ားရဲ႕ အခန္းက႑ကလည္း မ်ားစြာမႇ အေရးပါလႇတယ္ဆိုတာကို ထပ္မံတင္ျပလိုပါတယ္။ ဒီလို မီဒီယာက႑ အေရးပါတဲ့အထဲမႇာ မီဒီယာအေနနဲ႔ ပုံႏႇိပ္မီဒီယာမ်ား၊ ႐ုပ္သံမီဒီယာမ်ား မီဒီယာမ်ဳိးစုံ ရႇိပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မႇာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပုံႏႇိပ္ မီဒီယာအေနနဲ႔ကေတာ့ သတင္းစာေတြ၊ ဂ်ာနယ္ေတြ၊ စာနယ္ဇင္းေတြ ဒီလိုထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိေနတာမ်ဳိးေတြ ရႇိပါတယ္။ ဒီေနရာမႇာ တင္ျပလိုတာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာမ်ား ထုတ္ေ၀တဲ့ေနရာမႇာ ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ား ယေန႔တိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမႇာ တစ္ေစာင္မႇ ထုတ္ေ၀ျခင္းရႇိတာကို မေတြ႕ရေသးပါဘူး ဥကၠ႒ႀကီး ခင္ဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အာဆီယံႏိုင္ငံ ၁၀ ႏိုင္ငံမႇာ ပုဂၢလိက ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိမႈ မျပဳႏိုင္ေသးတာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံပဲ က်န္ရႇိပါေတာ့တယ္ ဥကၠ႒ႀကီး ခင္ဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တစ္ပါတီစနစ္ က်င့္သုံးဆဲျဖစ္တဲ့ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမႇာေတာင္မႇ ပုဂၢလိက ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာမ်ား ထုတ္ေ၀ခြင့္ ရရႇိေနတယ္ဆိုတာကို ေလ့လာေတြ႕ရႇိရပါတယ္ ဥကၠ႒ႀကီး ခင္ဗ်ာ။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ေခတ္ေျပာင္း စနစ္ေျပာင္းမႇာ လိုအပ္ေနတဲ့ ေန႔စဥ္ထုတ္ ပုဂၢလိကပိုင္သတင္းစာ တစ္ေစာင္၊ ဒါမႇမဟုတ္လည္း သတင္းစာမ်ားကို ထုတ္ေ၀ခြင့္ျပဳႏိုင္၊ မျပဳႏိုင္နဲ႔ စပ္လ်ဥ္းတဲ့ေမးခြန္းကို ေမးျမန္းလိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ ဥကၠ႒ႀကီး ခင္ဗ်ာ။ ေမးျမန္းလိုတဲ့ ေမးခြန္းကေတာ့ ပုဂၢလိကမႇ အလုံးစုံ ပိုင္ဆိုင္စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရႇိေသာ ေန႔စဥ္ထုတ္ ပုဂၢလိကသတင္း စာထုတ္ေ၀ခြင့္ကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ခြင့္ျပဳေပးပါမည္နည္း၊ ခြင့္ျပဳေပးရန္ အစီအစဥ္ ရႇိ၊ မရႇိ၊ မရႇိပါကလည္း အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ျခင္း မရႇိသည္ကို ေျဖၾကားေပးႏိုင္ပါရန္ ဥကၠ႒ႀကီးမႇတစ္ဆင့္ ေလးစားစြာတင္ျပ ေမးျမန္းအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ရႇိပါတယ္'' ဟု ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းက ျပန္လည္ေျဖၾကားရာ၌ အထက္ပါ အတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

''ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ာ။ ယေန႔အခါမႇာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံအတြင္း စာေပ ထုတ္ေ၀ခြင့္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ စာေပထုတ္ေ၀ခြင့္ မႇတ္ပုံတင္ေပါင္း ၉၆၁ ခု ရႇိၿပီးေတာ့ အဲဒီမႇတ္ပုံ တင္ထားၾကတဲ့ပုဂၢိဳလ္၊ ကုမၸဏီမ်ားဟာ မိမိတို႔နဲ႔သက္ဆိုင္ရာ စာေပ၊ စာေစာင္မ်ားကို ေရးသား၊ ထုတ္ေ၀၊ ျဖန္႔ခ်ိလ်က္ ရႇိေနၾကပါတယ္။ အဲဒီအထဲမႇာ ဂ်ာနယ္ ၁၅၉ ေစာင္က အပတ္စဥ္ ထုတ္ေ၀လ်က္ရႇိၿပီးေတာ့ မဂၢဇင္း ၁၄၉ ေစာင္က လစဥ္ထုတ္ ေ၀လ်က္ရႇိေနပါတယ္။ အပတ္စဥ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္မ်ားဟာ ရက္အလိုက္ ထုတ္ေ၀ေနၾကတာ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ တနလၤာေန႔ မႇာ ၃၄ ေစာင္၊ အဂၤါေန႔ မႇာ ၁၇ ေစာင္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔မႇာ ၂၁ ေစာင္၊ ၾကာသပေတးေန႔မႇာ ၁၇ ေစာင္၊ ေသာၾကာေန႔မႇာ ၁၉ ေစာင္၊ စေနေန႔မႇာ ၁၁ ေစာင္နဲ႔ တနဂၤေႏြေန႔ မႇာ ၁၃ ေစာင္ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိ ေနၾကပါတယ္။ က်န္တဲ့ ၂၆ ေစာင္ကေတာ့ ႏႇစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိလ်က္ ရႇိပါတယ္။

ဒီဂ်ာနယ္ ထုတ္ေ၀မႈကို ၾကည့္ရင္ ဂ်ာနယ္မ်ားဟာ တနလၤာေန႔မႇသည္ တနဂၤေႏြေန႔အထိ ေန႔စဥ္ ထုတ္ေ၀ေနၾကတာကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဂ်ာနယ္မ်ားဟာ ေန႔စဥ္ထုတ္ ပုဂၢလိက သတင္းစာမ်ားသဖြယ္ ျပည္သူေတြအတြက္ သတင္းနဲ႔ အသိဗဟုသုတမ်ားကို ျဖန္႔ခ်ိေပးေနတာ ေတြ႕ရမႇာျဖစ္တယ္လို႔ ရႇင္းျပလိုပါတယ္'' ဟု ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''ကေန႔အခါမႇာ အေျခခံဥပေဒကို ျပ႒ာန္းထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီလိုေရးသားထုတ္ေ၀မႈမ်ားဟာ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၅၄ မႇာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကရမႇာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၅၄မႇာ ျပ႒ာန္းထားတာကေတာ့ ေဒါက္တာျမတ္ ၪာဏစိုးလည္း ရႇင္းျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္လိုျပ႒ာန္းထားသလဲဆိုရင္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ ရဲ႕လုံျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္သူအမ်ားရဲ႕ ကိုယ္က်င့္တရားအလို႔ငႇာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒမ်ားနဲ႔ မဆန္႔က်င္လ်င္ မိမိတို႔ရဲ႕ ယုံၾကည္ခ်က္၊ မိမိတို႔ရဲ႕ ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္ေတြကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားျဖန္႔ခ်ိခြင့္ ရႇိတယ္လို႔ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။
စာေပ၊ စာနယ္ဇင္းမ်ားဟာ အဲဒီျပ႒ာန္းခ်က္နဲ႔အညီ လုပ္ေဆာင္ၾကရမႇာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာလိုပါတယ္။

အဲဒီျပ႒ာန္းခ်က္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆန္းစစ္ၾကည့္ရင္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားဟာ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားထုတ္ေ၀ခြင့္ရႇိၾကသလို ႏိုင္ငံေတာ္လုံျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး တို႔ကို ထိပါးျခင္းမရႇိေအာင္လည္း တာ၀န္ယူၾကရမႇာ ျဖစ္ပါတယ္။

အလားတူပါပဲ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားဟာ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားထုတ္ေ၀ခြင့္ရႇိသလို ျပည္သူအမ်ားရဲ႕ ကိုယ့္က်င့္တရား အက်ဳိးငႇာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒမ်ားကို မဆန္႔က်င္မိေအာင္လည္း ထိန္းသိမ္းၾကရမယ့္ တာ၀န္ရႇိေနတာကို ေတြ႕ရမႇာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမႇာ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ကိုယ္က်င့္တရား အက်ဳိးငႇာဆိုတဲ့ စကားဟာက်ယ္ျပန့္ပါတယ္။ က်ယ္ျပန္႔တဲ့အတြက္ အခ်ဳိ႕ေသာကိစၥေတြအတြက္ ဥပေဒနဲ႔ ျပ႒ာန္းထားလို႔ ရႏိုင္မႇာျဖစ္သလို အခ်ဳိ႕ေသာျပည္သူမ်ားရဲ႕ ကိုယ္က်င့္တရားအက်ဳိးငႇာ ဆိုတဲ့ကိစၥမ်ားဟာ ဥပေဒနဲ႔ ျပ႒ာန္း လို႔ ရေကာင္းမႇ ရမႇာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းလို႔ရတာေတြကို ဥပေဒနဲ႔အညီ လိုက္နာက်င့္ၾကံရမႇာ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဥပေဒျပ႒ာန္းလို႔မရႏိုင္တဲ့ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ကုိယ္က်င့္တရား အက်ဳိးငႇာဆိုတဲ့ ကိစၥေတြကိုေတာ့ ဆင္ျခင္တုံတရားနဲ႔ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးၾကရမႇာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ သတင္းမီဒီယာ သမားမ်ားဟာ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားထုတ္ေ၀ခြင့္ရႇိသလို လြတ္လပ္မႈနဲ႔ တာ၀န္ယူမႈ၊ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ ဆင္ျခင္တုံတရားတို႔ကို ေပါင္းစပ္ယႇဥ္တြဲ အသုံးျပဳရမႇာျဖစ္ေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္ရႇင္းလင္းေျပာၾကားလိုပါတယ္'' ဟု ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ သတင္းမီဒီယာဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္းနဲ႔ အသစ္ျပ႒ာန္းျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းႏိုင္ေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ရႇိေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က သတင္းမီဒီယာဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြကို ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းလိုက္တာနဲ႔တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း သတင္းမီဒီယာေလာကရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကလည္း အားလုံးၿပီးစီးမႈနဲ႔ ဟန္ခ်က္ညီျဖစ္ၿပီးေတာ့ အားလုံး သဟဇာတ ျဖစ္သြားမႇာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အဲဒီလို သတင္းမီဒီယာမ်ား ျပ႒ာန္းၿပီးတဲ့အခါမႇာ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားဟာ ဥပေဒနဲ႔အညီ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားထုတ္ေ၀ခြင့္မ်ား ရရႇိၾကမႇာ ျဖစ္သလို ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ားလည္း ရရႇိလာမႇာျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္ပါတယ္''ဟု ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

အာရႇႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း ပုဂၢလိက သတင္းစာမရႇိေသာ ႏိုင္ငံသံုးႏိုင္ငံသာ က်န္ရႇိေတာ့ျပီး အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားမႇာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံႏႇင့္ လာအိုႏိုင္ငံတို႔ ျဖစ္ၾကေၾကာင္း သိရႇိရပါသည္။ ယင္းႏိုင္ငံ သံုးႏိုင္ငံမႇလြဲ၍ က်န္ရႇိေသာ အာရႇႏိုင္ငံမ်ားမႇာ ပုဂၢလိကသီးသန္႔ အေန ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အစိုးရႏႇင့္ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္း၍လည္းေကာင္း ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာမ်ား ထုတ္ေ၀လ်က္ရႇိေနေၾကာင္း သိရပါသည္။

'skynet တို႔လို ပုဂၢလိက TV Channel ေတြ အမ်ားႀကီး ခြင့္ျပဳေပးသလို အစုိးရႏႇင့္ဆက္စပ္တဲ့ သတင္းစာေတြ ခြင့္ျပဳေပးေနတယ္။ ပုဂၢလိကသတင္းစာလည္း အခုပဲ ခြင့္ျပဳေပးသင့္တယ္။ ၁၉၆၂ ဥပေဒထုတ္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းမႇာေတာင္ ဥပေဒအရ ပုဂၢလိကသတင္းစာ ရႇိေနေသးတယ္။ အာရႇမႇာ ပုဂၢလိကသတင္းစာ မရႇိတာ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ လာအိုနဲ႔ ျမန္မာ သံုးႏုိင္ငံပဲ ရႇိေတာ့တယ္။ ႏုိင္ငံတကာက journalist အခ်င္းခ်င္းေမးလို႔ journal ကလို႔ေျပာရင္ သူတို႔နားမလည္ဘူး။ journal ဆိုတာ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာေတြအတြက္ အဓိကထား ထုတ္ၾကတာျဖစ္တယ္။ limited အရမ္းျဖစ္တယ္။ အခုေခတ္ သိပ္မရႇိေတာ့ဘူး။ printed media မႇာ သတင္းစာ၊ မဂၢဇင္းပဲ အမ်ားဆံုးရႇိတယ္။ ဒီမိုကေရစီရဲ႕စံႏႈန္းမႇာ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ ပုဂၢလိကသတင္းစာ ရႇိ မရႇိက စံႏႈန္းတစ္ခုပဲ ျဖစ္တယ္။ လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ တာ၀န္ယူမႈကုိ ခ်ိတ္ဆက္ထားတာေတာ့ သေဘာတူပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မွ်မွ်တတ ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ တျခားမၾကည့္နဲ႔ 7 Day journal အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ကုိမ်ဳိးသာထက္ကုိ အခု BBC သတင္းေထာက္ဘ၀မႇာ ဆက္ဆံပံုက Double Standard ျဖစ္ေန တယ္။ Private newsmedia ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အစုိးရရဲ႕ အျမင္ေတြ ေျပာင္းသင့္ၿပီလို႔ ျမင္ပါတယ္''ဟု Eleven Media Group ၏ CEO ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

http://www.news-eleven.com/

1 comments:

ဆူးသစ္ said...

ျဖစ္လာေတာ့မယ္လုိ႕ ယံုၾကည္မိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔
ဒီထက္ပိုလြတ္လပ္စြာ ေရးခြင့္ရမယ္ထင္ပါတယ္။ တစ္ပိုင္းကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ကေလာင္လက္ေတြမွာလည္း အက်ဳိးရွိရွိနဲ႕ေပးႏိုင္မယ့္စာေတြပိုလုိလာပါၿပီ။ အင္တာနက္မွာ လြတ္လပ္စြာသံုးခြင့္ရတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ေရးခ်င္တင္ခ်င္တာေတြ ေလွ်ာက္လုပ္ေနလို႔ မရဘူးထင္ပါတယ္။ ဒါကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ထက္၀ါရင့္တဲ့ဆရာႀကီးမ်ားေထာက္ျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ကေလာင္ကိုင္ၿပီးလက္မသရမ္းဖို႔ပါ။ ဘေလာ့ဂါေလာက ဒီထက္ပိုၿပီးတိုးတက္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္လည္း ဘေလာ့ေရးသူ၊ စာေရးသူတစ္ဦးအေနနဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။