Sunday, October 9, 2011

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ရပ္ဆုိင္းထားပါက ဥပေဒေၾကာင္းအရ ရင္ဆုိင္ရမည့္အေျခအေနမ်ားသို႔ ဦးတည္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း CPI ဥကၠ႒ ၿခိမ္းေျခာက္


တ႐ုတ္စြမ္းအင္ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈကုမၸဏီ (CPI) ဥကၠ႒လူက်ိ႐ႈိ(ဓါတ္ပံု - Bloomberg News)

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းလုိက္ၿပီဆိုေသာ သတင္းႏႇင့္ပတ္သက္ၿပီး တရုတ္ အစိုးရသတင္းဌာန ဆင္ဟြာ က တ႐ုတ္စြမ္းအင္ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈကုမၸဏီ (CPI) ဥကၠ႒လူက်ိ႐ႈိကို ေမးျမန္းခဲ့ရာ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ရပ္ဆုိင္းထားသည္ဆုိျခင္းမႇာ တည္ေဆာက္ မႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းသည္ဟုဆိုလိုပါက ဥပေဒေၾကာင္းအရ ရင္ဆိုင္ရမည့္ အေျခအေနမ်ားသို႔ ဦးတည္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားသြားခဲ့သည္။

ရပ္ဆိုင္းမည္ဆိုေသာ သတင္းႏႇင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္က ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားခဲ့ျခင္း မရႇိေၾကာင္း၊ အထူးပင္အံ့အားသင့္မိေၾကာင္း လူက်ိ႐ိႈက ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ဆင္ဟြာက စီမံကိန္းရပ္လိုက္ပါက မည္သို႔ျဖစ္လာႏုိင္သည္ဆိုျခင္းကို ေမးျမန္းရာတြင္ လူက်ိ႐ိႈ က ျမန္မာႏႇင့္တ႐ုတ္သည္ ယခုႏႇစ္ အေစာပိုင္းတြင္ သေဘာတူညီမႈတစ္ခုရခဲ့ၿပီး ႏႇစ္ဖက္ဘဏ္မ်ားက တ႐ုတ္ ယြမ္ေငြျဖင့္ ေခ်းေငြသေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုကို လက္မႇတ္ထိုးခဲ့ေၾကာင္း၊ ေခ်းေငြျပန္ဆပ္မည္ကို အာမခံသည့္အေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရဘက္က ျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ံုအတြက္ ရရႇိေသာရႇယ္ယာမ်ားျဖင့္ အာမခံခဲ့ေၾကာင္း၊ယင္းမႇရရႇိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္မ်ားကို ေခ်းေငြျပန္ဆပ္ရန္ အဓိကရင္းျမစ္အျဖစ္ သတ္မႇတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းရပ္လိုက္ပါက ေခ်းေငြသေဘာတူညီခ်က္ ခ်မႇတ္မႈအေပၚ ဆိုးဆိုးရြားရြားသက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးခဲ့သည္။


၂၀၀၉ ခုႏႇစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကိုစတင္ခဲ့ၿပီး ဆည္ဧရိယာတြင္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ား မႇာ ၿပီးစီးၿပီျဖစ္သည္ဟု လ်ဴက ဆိုသည္။ျပင္ဆင္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ လမ္းတည္ေဆာက္မႈ၊ ေသာက္သံုးေရ ေထာက္ပ့့ံမႈ၊ လွ်ပ္စစ္ေထာက္ပံ့မႈ၊ ဆက္သြယ္ေရးႏႇင ့္ေျမေနရာညႇိျခင္းမ်ား အျပည့္အ၀စတင္တင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။လမ္း၊ ေရသန္႔စက္႐ံု၊ ဆီသိုေလႇာင္႐ံုတုိ႔မႇာ ပံုၾကမ္းေပၚေနၿပီျဖစ္ၿပီး ပင္မေရလႊဲႁပြန္ ႏႇင့္လမ္းလႊဲစနစ္မ်ားအတြက္ တူးေဖာ္မႈမ်ား စတင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္သာ အက်ဳိးရႇိမည္ဟုသတင္းမ်ားထြက္ ေပၚေနသည့္အေပၚ ဆင္ဟြာကေမး ျမန္းခဲ့ရာတြင္လည္းဆည္ႀကီးမႇာ ႏႇစ္ ၁၀၀ေက်ာ္ခံမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိ တုိ့ ႏႇစ္ ၅၀ သံုးၿပီးျမန္မာကို လံုး ၀လႊဲေပးေသာအခါ ျမန္မာအစိုး ရသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလ်ံ ဆယ္ခ်ီၿပီးပံုမႇန္၀င္ေငြရေတာ့မည္ ျဖစ္ ၿပီး တိုက္႐ိုက္စီးပြားေရးအရ အက်ဳိးအျမတ္ရႇိမည္မႇာလည္း ေဒၚလာဘီလ်ံရာခ်ီေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူက်ိ႐ိႈက ေနာင္အႏႇစ္ ၅၀ ေက်ာ္ တြင္မႇ အက်ဳိးအျမတ္ရမည့္အ ေၾကာင္းကို ေျပာသြားခဲ့သည္။

တည္ေဆာက္ေရးအျမင့္ဆံုး ေရာက္သည့္အခ်ိန္တြင္ လုပ္သား ေလးေသာင္းမ်လိုမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရႇိ တြင္ျမန္မာလုပ္သား ႏႇစ္ေထာင္အထိ ပင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းဖန္ တီးေပးထားႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ဆည္တည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ ေရႀကီးမႈႏႇင့္ ငလ်င္ကဲ့သို႔ေသာ အႏၲရာယ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္ဟု စိုးရိမ္မႈအေပၚအာမခံႏုိင္ျခင္းရႇိမရႇိ ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ အႏႇစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ ဆည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးသည့္ကာလအတြင္း ဆည္တည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ ေရလႊမ္းျခင္း၊ငလ်င္လႈပ္ျခင္း မရႇိခဲ့ဟု လူက်ိ႐ိႈက ဆုိသည္။ သို႔ရာတြင္ ဆည္က်ဳိးေသာေၾကာင့္ ေရလႊမ္းႏုိင္ျခင္းႏႇင့္ ငလ်င္လႈပ္ခ်ိန္ ဆည္က်ဳိးပါက ျဖစ္လာႏုိင္ေခ်ကုိမူ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားျခင္းမရႇိေပ။

ျမစ္ဆံုဆည္၏ ေရလႊမ္းမႈကာကြယ္ႏုိင္သည့္ စံႏႈန္းမႇာ အႏႇစ္ ၁၀၀၀ လွ်င္တစ္ႀကိမ္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ပိုမုိေသခ်ာေစရန္ အႏႇစ္တစ္ေသာင္း တစ္ႀကိမ္အျဖစ္ ေသခ်ာစြာ ဒီဇုိင္းဆြဲခဲ့ေၾကာင္းေျဖၾကားခဲ့သည္။
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ျပႆနာႏႇင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္လည္း ''လူလုပ္တာမႇန္သမွ်က သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈအခ်ဳိ႕ေတာ့ ရႇိတာပဲေလ''ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဆည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးလာျခင္းႏႇင့္အတူ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္မႈမ်ား အဆင့္ျမင့္လာခဲ့ေၾကာင္း ေခ်ပခဲ့သည္။

အေမရိကန္မႇ ႏႇစ္ ၈၀ ရႇိၿပီျဖစ္ ေသာ ဟိုးဗားဆည္ႀကီးကို ရည္ညႊန္း ေျပာသြားခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းဆည္ႀကီးေၾကာင့္ ေကာ္လိုရာဒိုျမစ္၀ႇမ္းတြင္ ဒုကၡေရာက္မႈ၊အပင္ႏႇင့္သက္ရႇိ မ်ဳိးစိတ္မ်ား မ်ဳိးသုဥ္းကုန္မႈအပါအ၀င္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာျပႆနာမ်ားကို ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရႇိေပ။ ဘရာဇီး-ပါရာေဂြး ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ အီေတပူဆည္ႀကီး၏ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ဘရားဇီးက ThreeGorges ဆည္ႏႇင့္ အီေတပူ ဆည္ၿပီးလွ်င္ ကမၻာ့တတိယ အႀကီးဆံုးျဖစ္လာမည့္ ဆည္သစ္ႀကီးတစ္ခုကို တည္ေဆာက္မည့္ အစီအစဥ္အား ရပ္ဆိုင္းလုိက္ၿပီျဖစ္သည္။

Three Gorges Dam ကို ဒီဇုိင္းေရးေပးခဲ့ေသာ Changjiang Institute of Survey,Planning, Design and Research အင္စတီက်ဳ က ဧရာ၀တီျမစ္၀ႇမ္းအေပၚပိုင္း ႏႇင့္ ျမစ္ဆံုဆည္တည္ေဆာက္ေရးဒီဇုိင္း အတြက္တာ၀န္ယူေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ခ်ရသည္ဟု လူက်ိ႐ိႈကေျပာ ၾကားခဲ့သည္။သို႔ရာတြင္ တ႐ုတ္အစိုးရသည္ Three Gorges ဆည္တည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေသာ ေမွ်ာ္မႇန္းမထားႏုိင္သည့္ ျပႆနာမ်ားအတြက္ ၀န္ခံခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံတြင္း ဧရာမဆည္ႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္ေရးကို ျပန္လည္သံုးသပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းေပးခဲ့ရေသာ ေဒသခံမ်ားကို တစ္အိမ္ေထာင္ ေငြတစ္သိန္း၊ေရာင္စံုတီဗြီတစ္လံုးႏႇင့္ ႏႇစ္ထပ္သစ္၊အုတ္ႏႇစ္မ်ဳိးသံုးအိမ္တို႔ ေပးအပ္ကူညီခဲ့ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ေဆး႐ံုမ်ားကိုလည္း ကြန္ကရစ္သက္သက္ျဖင့္သာ ေဆာက္ထားၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဖတ္စာအုပ္မ်ား၊ယူနီေဖာင္းမ်ား၊ စာေရးကိရိယားမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္းပါ ထည့္ေျပာသြားခဲ့သည္။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ စကားပံုႏႇစ္ခုျဖစ္သည့္ ''မ်က္ျမင္ေတြ႔ရျခင္းသာ ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္'' ဆိုေသာ စကားပံုႏႇင့္ ''ထင္ျမင္ခ်က္အားလံုးကို တံခါးဖြင့္ထားသူသာ ပညာရႇိျဖစ္ၿပီး အ႐ူးကမူ သူလုိခ်င္သည္ကိုသာ သူယံုၾကည္သည္'' ဆုိေသာ စကားပံုႏွစ္ခုကို သံုးႏႈန္းသြားခဲ့သည္။

Ref;Xinhua,CPI: Mutually Beneficial and Double Winning China-Myanmar Myitsone Hydropower


http://www.news-eleven.com/

2 comments:

ဆူးသစ္ said...

ဘယ္သူမျပဳမိမိမႈေပါ့။ စခဲ့သူကမခံရဘဲ ေနာက္လူေတြကပူပန္ၿပီးခံေနရေတာ့တာပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္လည္းဒီကိစၥကိုေရးပါဦးမယ္။

ေမာင္ဘႀကိဳင္(ခ်ဥ္ေပါင္ၿခံ) said...

ေတာ္ေတာ္လာတဲ႔သူ
ေခ်းေငြတဲ႔လား ဘာအတြက္ေခ်းငွားခဲ႔ၾကပါလိမ္႔
စိတ္ပ်က္တယ္ စိတ္ညစ္တယ္
ေခ်းငွားရေလာက္ေအာင္လည္း တုိ႔တေတြငတ္ျပတ္ေနတာ မဟုတ္ ကုိယ္႔ဝမ္းစာကိုယ္ရွာစားခဲ႔ၾကရတာပါပဲ အခြန္ေတြဆုိလည္း အျပည္႔ေဆာင္ခဲ႔ၾကရတာပဲ ဘာအတြက္ေခ်းငွားၾကတာလည္း ျမန္မာျပည္မွာ ဘာမွ အလကားမရပါဖူး ကိုယ္ပုိင္ပုိက္ဆံေတြနဲ႔ဝယ္ခ်မ္းသုံးစြဲခဲ႔ၾကတာပါပဲ ဒါေပမယ္႔ စစ္လက္နက္စက္ရုံေတြ မလုိအပ္တဲ႔မေယာာင္ရာဆီလူးလုပ္တာေတြအတြက္ေခ်းငွားခဲ႔တာပါဆုိလာရင္ေတာ႔ ရုိင္းရုိင္းပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္ ဆီပုလင္းကိုယ္စီကုိယ္ၿပီး တရုတ္ႀကီးေတြေရွ႕ သြား-ုန္းေပးလိုက္ၾကပါေတာ႔လို႔ (ကန္ေတာ႔ပါေသးရဲ႕)