Wednesday, June 15, 2011

စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတိုးႏႈန္း သက္သာစြာ ေငြေခ်းႏုိင္မည္

ျမန္မာ့စက္မႈ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး ဘဏ္က ပုဂၢလိက ဘဏ္တုိးႏႈန္းထက္နိမ့္ေသာ အတုိးႏႈန္းႏွင့္ အေပါင္ပစၥည္း မလိုဘဲ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ေငြထုတ္ေခ်းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္၂ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးစုိးသိန္းက ေျပာဆိုလိုက္သည္။

Soe-Thein

ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း
အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္လာေသာ အမွတ္ ၂ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးစုိးသိန္း
(တံဆိပ္အနီ ပုဆိုးအနီ) ကုိ ေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ - ဧရာ၀တီ)

ယင္းအစီအစဥ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား စက္မႈႏုိင္ငံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ေရး အတြက္ လိုအပ္ေသာ အရင္းအႏွီးေငြေၾကးမ်ားကို ကူညီျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္(UMFCCI)၌ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔က က်င္းပ ေသာ ၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္မႈကုန္ထုတ္သူမ်ား အသင္း ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၀န္ႀကီးဦးစိုးသိန္းက အထက္ ပါ အစီအစဥ္ကို ေျပာဆုိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ UMFCCIဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ တဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္က ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေငြေခ်းယူေသာအခါ သတ္မွတ္ ထားေသာ အတုိးႏႈန္းသည္ ၁၇ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာ့စက္မႈဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးဘဏ္ အေနႏွင့္ စက္မႈကုန္ ထုတ္လုပ္သူ မ်ားကို ဘဏ္တုိးႏႈန္း ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အေပါင္ပစၥည္းတင္ျပရန္ မလိုဘဲ တုိက္ရုိက္ေငြေခ်းငွားၿပီး စက္မႈလုုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ ျမွင့္တင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစိုးသိန္းက ေျပာဆိုသည္ဟုလည္း သိရွိရသည္။

“ေငြလုိတဲ့သူေတြကို ေငြေခ်းမယ္။ အေပါင္ပစၥည္းမလုိဘူး၊ ဘဏ္တုိးႏႈန္းက ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား အသင္းရဲ႕ေထာက္ခံခ်က္ပါရင္ ေငြေခ်းလို႔ရမယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ အဓိက စက္မႈလုပ္ငန္းေတြဖြံ႕ၿဖဳိးမႈအတြက္ ေငြေခ်းတာ”ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား အသင္းမွ အသင္း၀င္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရး စက္ရုံပုိင္ရွင္ တဦးက ေျပာသည္။

ထိုသို႔ေငြေခ်းမႈေၾကာင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား အထိနာဖြယ္ရွိၿပီး ဘဏ္လုပ္ငန္းအေပၚ ထိခုိက္မႈမ်ားႀကဳံေတြ႔ႏုိင္သည္ဟု ျပည္တြင္းမွ ဘဏ္ လက္ေထာက္ မန္ေနဂ်ာ တဦးက ေျပာဆိုသည္။

“စက္မႈဘဏ္ကေန အတုိးႏႈန္းေလ်ာ့မယ္ ဆုိတဲ့အတြက္ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြ ျပႆနာတက္ႏုိင္တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အဓိကေငြေခ်းငွားေနတဲ့ စီးပြားေရးသမားေတြထဲမွာ စက္မႈကုန္ထုတ္သမားေတြက ထိပ္ဆုံးမွာပါေနတယ္။ အဲဒီလိုသာ စက္မႈဘဏ္ အတုိးႏႈန္းေလ်ာ့ရင္ တဘက္က ဘဏ္ေတြအတြက္ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအတုိးေပးၿပီး ေခ်းမယ့္လူေလ်ာ့သြားမယ္”ဟု ၎က ဆုိသည္။

စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္ စက္မႈဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဘဏ္က အတုိးႏႈန္းခ်၍ ေငြေခ်းမႈသည္ စီးပြားေရးသမားမ်ားအတြက္ သတင္း ေကာင္းျဖစ္ေသာ္လည္း တျခားေသာ နည္းပညာ၊ ေလာင္စာ၊ လွ်ပ္စစ္၊ အခြန္အခ ေလွ်ာ့ေပါ့ေရး၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း လွ်င္ျမန္ေရး စသည့္ က႑မ်ား၌ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနသည္ဟု သိရွိရသည္။

“အခြန္အခပုိင္းမွာ အခုထပ္တုိးလာတဲ့ Withholding Tax ျပႆနာေပါ့။ ပင္းရင္း ႏုတ္ယူ ေပးသြင္းခြန္ ဆုိတာက အေတာ္ကုိ ျပႆနာ တက္တယ္။ ေရာင္းသူကုိ ေပးရမယ့္ ပုိက္ဆံထဲက ေဆာင္ရတာလုိ႔ အစုိးရက ေျပာေပမယ့္ ေနာက္ဆုံးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ၀ယ္သူေတြကပဲ ေဆာင္ရတာပဲ။ ၀န္ထုတ္၀န္ပုိးျဖစ္ေနတယ္”ဟု စက္မႈ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းရွင္ တဦး က ေျပာသည္။

ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ျပည္တြင္း အခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈ ေလ်ာ့က်ေစရန္၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္မွစၿပီး ပင္ရင္းမွႏုတ္ယူ ေပးသြင္းသည့္ အခြန္(သို႔) ဝင္ေငြခြန္(Withholding Tax) စနစ္သစ္ကို စတင္က်င့္ သုံးခဲ့
ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဦးပိုင္ လီမိတက္တို႔မွာ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံျခားမွ စက္ပစၥည္းမ်ားတင္သြင္းလွ်င္ ပင္ရင္းႏုတ္ယူ ေပးသြင္းအခြန္အျဖစ္ ၃.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေရာင္းသူကုိယ္စား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား က အစုိးရသို႔ တရား၀င္ေပးသြင္းၿပီးမွ တင္သြင္းခြင့္ ျပဳသည္။

အစုိးရသစ္ေျပာင္းလဲသည္ဟုဆုိေသာ္လည္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ အခြန္အခႏွင့္ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ဆက္လက္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ လုပ္ ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းတြင္က်ယ္လွ်င္ျမန္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္သည္ဟု လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာဆုိသည္။

ျမန္မာ့ စက္မႈထုတ္ကုန္မ်ားသည္ နည္းပညာပုိင္းခ်ဳိ႕တဲ့မႈေၾကာင့္လည္း ျပည္ပေစ်းကြက္ရရွိေရးထက္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ အသုံးတြင္က်ယ္ေရးအတြက္ ရုန္းကန္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

“အာဆီယံ၊ တရုတ္၊ အိႏိၵယတုိ႔က နည္းပညာပုိင္းမွာ အရမ္းတုိးတက္ေနၿပီ။ က်ေနာ္တို႔က ဒီမွာ အမ်ားႀကီး ေနာက္က်ေနတယ္။ ၂၀၁၃ ၊၂၀၁၅ မွာ အာဆီယံ အေကာက္ခြန္မဲ့ ၀င္လာရင္ ဒီက လုပ္ငန္းေတြ အျခားထုတ္ကုန္ေတြနဲ႔ ယွဥ္ထုတ္ႏုိင္ဖို႔ခက္တယ္။
ဒါေၾကာင့္ အခုကတည္းက လုပ္သင့္ လုပ္ထုိက္တာ အားလုံးကုိ လုပ္ဖို႔ လိုေနၿပီ။ လိုအပ္တဲ့ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ သက္သာခြင့္ေတြ ျမန္ျမန္ လုပ္ေပးဖုိ႔ လုိပါတယ္”ဟု အထက္ပါ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရး စက္ရုံပုိင္ရွင္ က ေျပာဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဓာတုေဗဒ၊ သတၱဳ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း၊ ပလတ္စတစ္၊ စားေသာက္ကုန္ အပါအ၀င္ စက္မႈ ကုန္ထုတ္အမ်ဳိးအစားေပါင္း ခုနစ္မ်ဳိးခန္႔ရွိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း၀င္ စုစုေပါင္း ၄၀၀၀ နီးပါး ရွိေၾကာင္း တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရသည္။

http://www.irrawaddy.org/

1 comments:

Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! said...

သတင္းေလးေတြ ဖတ္ရင္း ေရာက္တယ္အကို... ၿမန္မာၿပည္ တြင္းသတင္းေတြနဲ႕ ေဝးေနတာ ၾကာေပါ့..:):)