Tuesday, September 11, 2012

ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ား လစာတိုးျပီ


အေျခခံ ပညာဦးစီးဌာန ေအာက္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသ ႀကီးအဆင့္မွ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အထိ စီမံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား လက္ရွိရာထူး၏ တစ္ဆင့္တုိး လစာမ်ားအတုိင္း တုိးျမႇင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အမွတ္(၃) အေျခခံ ပညာဦးစီးဌာနမွ သိရ သည္။
ဆရာမ်ား၏ အရည္အေသြး ပိုမုိျမင့္မားလာေစရန္ႏွင့္
စီမံခန္႔ခြဲ မႈ အပိုင္းအဆင့္တုိးျမႇင့္ ေဆာင္
 ရြက္ႏုိင္ရန္ မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္ မ်ားကို အထက္တန္းျပ လစာသို႔ လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း ေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴးကို ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးအဆင့္ႏွင့္ လစာသို႔ လည္းေကာင္း၊ ခ႐ိုင္ ပညာေရးမွဴး ကို ဒုတိယၫႊန္ၾကား ေရးမွဴး အဆင့္ႏွင့္လစာသို႔လည္းေကာင္း၊ သတ္မွတ္တိုးျမႇင့္သြား မည္ျဖစ္ သည္။
လစာတုိးႏႈန္းပမာဏအား ျဖင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းအုပ္ တစ္ဦးသည္ လက္ရွိ လစာေပၚ တြင္ (၇)ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔တုိးမည္ျဖစ္ သည္။ လက္ရွိ ရာထူးထက္ တစ္ ဆင့္တိုးလစာေပးျခင္းကို ေလးႏွစ္ အတြင္း ေလးသုတ္ခြဲလုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ပထမဆံုး အသုတ္တြင္ ပင္စင္ယူၾကေတာ့ မည့္ သက္ႀကီးႏွင့္ ထူးခၽြန္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
ပညာေရးက႑ ပိုမိုအား ေကာင္းေစရန္ ခ႐ိုင္အဆင့္ပညာ ေရးမွဴးမ်ားကိုလည္း ယခုႏွစ္အ တြင္း တိုးခ်ဲ႕ခန္႔အပ္မည္ျဖစ္ရာ တုိင္းအဆင့္အေနႏွင့္ တုိင္းေဒသ ႀကီးမ်ားရွိရာ ေနရာတုိင္းတြင္ တိုင္းပညာေရးမွဴးမ်ား ထားရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ကို ႐ံုးခ်ဳပ္မွတုိက္ ႐ိုက္ ကြပ္ကြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္အေနႏွင့္ ခ႐ိုင္ေလးခု ရွိ သည့္အတြက္ ခ႐ိုင္ပညာေရးမွဴး ေလးဦးထားရွိသြားမည္ျဖစ္သည္။
ရန္ကုန္တြင္ ထားရွိမည့္ ခ႐ိုင္မ်ားတြင္ ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ပညာေရးမွဴး႐ံုးကို သန္လ်င္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ေျမာက္ပုိင္းခ႐ိုင္ ပညာေရးမွဴး႐ံုးကို အင္းစိန္တြင္ လည္းေကာင္း၊ အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ ပညာေရးမွဴး႐ံုးကို သဃၤန္းကၽြန္း တြင္လည္းေကာင္း၊ အေနာက္ပိုင္း ခ႐ိုင္ပညာေရးမွဴး႐ံုးကိုလမ္းမေတာ္ ရွိ ယခင္ရန္ကုန္တုိင္းပညာေရး မွဴး႐ံုး၌ပင္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။သတင္းခ်စ္သူ
news from..http://www.hotnewsweekly.com/

0 comments: