Wednesday, December 22, 2010

ကမၻာ့အဆင္းရဲဆုံးႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္က ေဒၚလာ ၅၀ ဘီလ်ံခန္႔ရန္ပုံေငြရရွိ

ကမၻာ့ဘဏ္သည္ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆုံးႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ အကူအညီ ရန္ပုံေငြေဒၚလာ ၄၉ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံထိ စံခ်ိန္တင္ရရွိထားေၾကာင္း ယင္းရန္ပုံေငြမ်ားျဖင့္ အဆင္းရဲဆုံးႏိုင္ငံ ၇၉ ႏိုင္ငံကို အတိုးမဲ့ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္က ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကမၻာတစ္၀န္း ကေလးသန္း ၂၀၀ ခန္႔ကို ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးရန္ လူသန္း ၃၀ ေက်ာ္ကို က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ လူသန္း ၈၀ ေက်ာ္ကို ေရရရွိမႈအကူအညီေပးရန္တို႔တြင္ ရန္ပုံေငြမ်ားတိုးျမႇင့္သုံးစြဲ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ "အလွဴရွင္ႏိုင္ငံေတြက ဒီလိုကူညီခဲ့တာဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြကို အကူအညီေပး႐ုံအတြက္သာမက အနာဂတ္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအျဖစ္ပါ ႐ႈျမင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ့တိုးတက္မႈအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြရဲ႕ တိုးတက္မႈက လိုအပ္ပါတယ္"ဟု ကမၻာ့ဘဏ္ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး နာဂိုဇီအိုကိုအမ္ဂ်ဳိအီ၀ီအာကာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕သို႔ ကူညီရန္ကတိျပဳထားမႈသည္ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္ကဆိုသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕ အဓိကအလွဴရွင္ႏိုင္ငံမ်ား ဘရပ္ဆဲလ္တြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီးေနာက္ ေၾကညာခ်က္ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းရန္ပုံေငြသည္ ဆင္းရဲေသာ အာဖရိက ၃၉ ႏုိင္ငံအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံ ၇၉ ႏိုင္ငံအတြက္ ကမၻာ့အႀကီးဆုံးရင္းျမစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအပါအ၀င္ အလွဴရွင္ ၅၁ ႏိုင္ငံက အေရးေပၚအက်ပ္အတည္း ကူညီေရးရန္ပုံေငြတစ္ရပ္ ထူေထာင္ထားေသာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕သို႔ ထည့္၀င္ကူညီေနၾကသည္။ အကူအညီရန္ပုံေငြ၏ ၄၃ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ဥေရာပသမဂၢႏုိင္ငံမ်ားက ကူညီၾကသည္။


၁၉၆၀ က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕ရန္ပုံေငြသည္ ေဒၚလာ ၂၂၀ ဘီလ်ံေက်ာ္ကူညီထားၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ်ေဒၚလာ ၁၄ ဘီလ်ံခန္႔ ကူညီခဲ့သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က ေနာက္ဆုံးက်င္းပခဲ့ေသာ အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၁ ဇြန္လတြင္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးမည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ၄၁ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံထိ ရရွိခဲ့သည္။

http://www.news-eleven.com/

0 comments: