Friday, January 21, 2011

၃၁ဘံု သတၱ၀ါတို႔၏သက္တမ္းမ်ား...

( ၁ ) အပါယ္ဘုံသားတို႔၏သက္တမ္း...

ငရဲသား.ျပိတၱာအသူရကာယ္တို႔တြင္.သတ္မွတ္ထားေသာသက္တမ္းမ်ားမရိွ ။မိမိတို႔၏ကံသာလ်င္သက္တမ္းအတိုင္း

အတာျဖစ္ပါသည္ ။

တိရစာၦန္မ်ားမွာ.အမ်ိဳးေပါင္းမေရတြက္နိွဳင္.။အမ်ိဳးဇါတ္အလိုက္သက္တမ္းကြာျခားၾကပါသည္ ။

( ၂ ) လူတို႔၏သက္တမ္း...

ေရွ႔ခုႏွစ္ရာ ၊ ေနာက္ငါးရာ ၊ ေျမာက္မွာတစ္ေထာင္ျမဲ ။ဟူေသာစကားအရ...အေရွ႔က်ြန္းသားတို႔တြင္သက္တမ္း ၇၀၀ႏွစ္

အေနာက္က်ြန္းသားတို႔တြင္သက္တမ္း ၅၀၀ႏွစ္ .ေျမာက္က်ြန္းသားတို႔တြင္သက္တမ္း ၁၀၀၀ႏွစ္.ေတာင္က်ြန္းသားတို႔မွာ

သက္တမ္းမျမဲၾကပါ ။အသေခ်ၤရတမ္းမွသည္ဆယ္ႏွစ္တမ္း၊ တစ္ဖန္ ဆယ္ႏွစ္တန္းမွသည္ အသေခ်ၤရတမ္းဟူ၍ဆုတ္

ခ်ည္တက္ခ်ည္ရိွပါသည္ ။

( ၃ ) စတုမဟာရာဇ္နတ္တို႔၏သက္တမ္း...

ေအာက္စတုမဟာရာဇ္နတ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ.ဖုတ္.မွင္စာ.တေစၦ.သရဲ.အစိမ္း.သဘက္.ဘီလူး.ဘုမၼဖို၀္းနတ္တို႔တြင္.တည္ျမဲ

ေသာသက္တမ္းမရိွၾက ။အခ်ိဳ႔ေသာ.ဘုမၼဇို၀္းနတ္တို႔သည္.ခုႏွစ္ရက္မ်ွသာအသက္ရွည္ၾကျပီး.အခ်ိဳ႔မွာအာယုကပ္ပါတ္လုံး

အသက္ရွည္ၾက၏ ။

အထက္စတုမဟာရာဇ္နတ္တို႔၏သက္တမ္းမွာတည္ျမဲ၏ ။ထိုနတ္တို႔၏ႏွစ္ျဖင္႔ေရတြက္လ်င္ အႏွစ္ ၅၀၀ ၊လူတို႔၏ႏွစ္ျဖင္႔ေရ

တြက္လ်င္ အႏွစ္ ကိုးသန္း ရိွ၏ ။

လူတို႔၏အႏွစ္ ၅၀သည္.စတုမဟာရာဇ္နတ္တို႔၏တစ္ရက္ႏွင္႔ညီမ်ွ၏ ။

( ၄ ) တာ၀တိံသာနတ္သက္...

လူတို႔၏အႏွစ္တစ္ရာသည္.တာ၀တိံသာနတ္တို႔၏တစ္ရက္ႏွင္႔ညီမ်ွ၏ ။အႏွစ္ ၁၀၀၀ သည္ တာ၀တိံသာ နတ္သက္ျဖစ္၍

လူတို႔၏ႏွစ္ျဖင္႔ေရတြက္ေသာ္.ႏွစ္ေပါင္း သုံးကုေဋေျခာက္သန္း ရိွသည္ ။

( ၅ ) ယာမာနတ္သက္...

လူတို႔၏အႏွစ္ ၂၀၀ သည္ ယာမာနတ္တို႔၏ တစ္ရက္ႏွင္႔ညီမ်ွ၏ ။ယာမာနတ္တို႔၏သက္တမ္းသည္.အႏွစ္ ၂၀၀၀ ရိွသည္

လူတို႔၏ႏွစ္ျဖင္႔ေရတြက္ေသာ္..ႏွစ္ေပါင္း..၁၄ ကုေဋ ေလးသန္းရိွပါသည္ ။

( ၆ ) တုသိတာနတ္သက္...

လူတို႔၏နွစ္ ၄၀၀ သည္ တုသိတာနတ္တို႔၏တစ္ရက္ႏွင္႔ညီမ်ွ၏ တုသိတာနတ္တို႔၏သက္တမ္းသည္ ႏွစ္ ၄၀၀၀ ၊ လူတို႔၏ႏွစ္ျဖင္႔

၅၇ ကုေဋ ႏွင္႔ေျခာက္သန္းရိွပါသည္ ။

( ၇ ) နိမၼာနရတိနတ္သက္...

လူတို႔၏ႏွစ္ ၈၀၀ သည္ နိမၼာနရတိနတ္တို႔၏တစ္ရက္ႏွင္႔ညီမ်ွ၏ ။နိမၼာနရတိနတ္တို႔၏သက္တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၈၀၀၀

လူတို႔၏ႏွစ္ျဖင္႔ ၂၃၀ ကုေဋ ေလးသန္းရိွပါသည္ ။

( ၈ ) ပရနိမၼိတ၀သ၀တၱီနတ္သက္...

လူတို႔၏ႏွစ္ ၁၆၀၀ သည္ ပရနိမၼိတ၀သ၀တၱီနတ္တို႔၏တစ္ရက္ႏွင္႔ညီမ်ွ၏ ထိုနတ္တို႔၏သက္တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၆၀၀၀

လူတို႔၏ႏွစ္ျဖင္႔ေရတြက္ေသာ္ ႏွစ္ေပါင္း ၉ ၂၁ ကုေဋ ေျခာက္သန္း ရိွသည္ ။

( ၉ ) ျဗဟၼာတို႔၏သက္တမ္း...

ျဗဟၼာတို႔၏သက္တမ္းမ်ားသည္.အလြန္ရွည္လ်ားၾကသည္႔အတြက္.အသေခ်ၤယ်ကပ္.မဟာကပ္...တို႔ျဖင္႔တိုင္းတာၾက၏ ။

ကပ္တို႔သည္..(၁ ) အာယုကပ္.( ၂ ) အႏၱရကပ္. ( ၃ ) အသေခ်ၤယ်ကပ္ ( ၄) မဟာကပ္..ဟူ၍ေလးပါးရိွ၏ ။

ထိုေလးပါးတို႔တြင္.သတၱ၀ါတို႔၏သက္တမ္းအသီးသီးကို...အာယုကပ္...ဟုေခၚ၏ ။

လူတို႔၏သက္တမ္းျဖင္႔.အသေခ်ၤယ်တမ္းမွဆယ္ႏွစ္တမ္း.ဆယ္ႏွစ္တန္းမွအသေခ်ၤယ်တမ္းအထိ.ရွည္ၾကာေသာကာလ

ကို....အႏၱရကပ္....တစ္ခုဟုေခၚ၏ ။

အႏၱရကပ္....၆၄ ကပ္သည္..အသေခ်ၤယ်ကပ္...တစ္ကပ္ႏွင္႔ညီမ်ွ၏ ။

အသေခ်ၤယကပ္ေလးကပ္သည္...မဟာကပ္တစ္ကပ္.( ၀ါ ).တစ္ကမာၻႏွင္႔ညီမ်ွ၏ ။

အသေခ်ၤယ်ကပ္..ကို..ေလးမ်ိဳးခြဲျခားျပန္၏ ။

( က ) သံ၀ဋၬၬကပ္ = ကမာၻၾကီးစပ်က္သည္မွလုံး၀ပ်က္သုဥ္းသြားသည္အထိရွည္ၾကာေသာအသေခ်ၤယ်ကပ္

( ခ ) သံ၀ဋၬဌာယီကပ္ = ကမာၻၾကီးပ်က္သုဥ္းျပီး၍ပ်က္ျပီးသည္႔အတိုင္းတည္ေနေသာအသေခ်ၤယ်ကပ္

( ဂ ) ၀ိ၀ဋၬကပ္ = ကမာၻျပဳမိုးစရြာသည္႔အခ်ိန္မွစ၍ကမာၻၾကီးအျပည္႔အစုံျဖစ္ေပၚလာသည္အထိရွည္ၾကာေသာ

အသေခ်ၤယ်ကပ္

( ဃ ) ၀ိ၀ဋၬဌာယီကပ္ = ကမာၻၾကီးအျပည္႔အစုံျဖစ္ျပီးသည္မွထိုအတိုင္းတည္ေနေသာအသေခ်ၤယ်ကပ္ ။


ကိုဖုန္းေက်ာ္ တင္ထားတဲ့ပို႕စ္ ၊ ေမးလ္ထဲေရာက္လာ ျပန္မွ်တာ

1 comments:

အနမ္း said...

မိုးယံေရ..ဖတ္သြားပါတယ္. မွ်ေ၀တာေက်းဇူး..