Wednesday, January 12, 2011

တရားမဝင္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈေၾကာင့္ ******၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန့္မွာ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားျဖစ္

ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးလာသည္ႏွင့္အမွ် လူေနထိုင္မႈပံုစံစနစ္မ်ား ေျပာင္းလဲလာၿပီး လူငယ္လူရြယ္မ်ားအၾကား တရားဝင္လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းမျပဳဘဲ တရားမဝင္ ကိုယ္ဝန္ ဖ်က္ခ်မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးရသည့္ အမ်ိဳးသမီးဦးေရ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္ဟု သားဖြားမီးယပ္ဆရာဝန္အခ်ိဳ႕ထံမွ သိရသည္။ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈ မ်ားအား ေဆးပညာ႐ႈေထာင့္ႏွင့္ေဆးပညာ ဥပေဒအရ ခြင့္မျပဳျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားမွာ မကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ တရားမဝင္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းမ်ား ရွိေန၍ မကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈ မ်ားေၾကာင့္ ေသြးလြန္ ျခင္း၊ ေမးခိုင္ေရာဂါပိုး ဝင္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ သားအိမ္ပ်က္စီးျခင္းမ်ား ျဖစ္ကာ ေဆး႐ံုသို႔ အခ်ိန္မီမေရာက္ရွိဘဲ ေသဆံုးသြားၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သားဖြားမီးယပ္ အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးတစ္ဦးက ေျပာသည္။ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေသဆံုးရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းမ်ားအနက္ ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ကိုယ္ဝန္ရွိေနစဥ္ ေသဆံုးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (WHO) ၏ ထုတ္ျပန္ ခ်က္ မ်ားအရသိရသည္။ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအနက္ ၇ဝ ရာခိုင္ ႏႈန္းခန္႔မွာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ၄င္းကဆို သည္။ ”တစ္ခါက ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးေလးတစ္ေယာက္ ေနမေကာင္းလို႔ ဆိုၿပီး ကြၽန္ေတာ့္ေဆးခန္းမွာလာျပတယ္။ သူ႕ကိုစမ္းသပ္ၾကည့္တဲ့ အခါ ကိုယ္ဝန္ ရွိေနတယ္ဆိုတာ သိရလို႔ သူ႕ကိုေျပာတဲ့အခါ သူက ဒီကိုယ္ဝန္ကိုမလိုခ်င္ဘူး။ ဖ်က္ခ်ခ်င္တယ္ဆိုၿပီး ေျပာတဲ့အတြက္ ဒါမ်ိဳးေတာ့ လုပ္မေပးႏုိင္ဘူး။ ဘာ အခက္ အခဲေတြသူ႕မွာရွိသလဲဆိုေတာ့ သူ႕ရဲ႕အမ်ိဳးသားက သူနဲ႕ တရားဝင္လက္ထပ္ထားတာ မဟုတ္တဲ့အျပင္ အဲဒီအမ်ိဳးသားကလည္း ျပည္ပကိုသြားတယ္လို႔ ေျပာပါ တယ္။ ဒါနဲ႔ ဒီကေလးကို သတၱိရွိရွိေမြးျမဴဖို႔ ေျပာဆိုဆံုးမလိုက္တဲ့အျပင္ လိုအပ္ရင္ သူ႕ရဲ႕ မိဘေတြကိုပါ နားလည္ေအာင္ ေျပာဆိုေပးပါမယ္ဆိုၿပီး ေျပာလိုက္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီမိန္းကေလး ေနာက္ထပ္ ကြၽန္ေတာ့္ေဆးခန္းကို မလာေတာ့ဘူး။ ေနာက္သံုးလအၾကာ ဗဟိုအမ်ိဳးသမီးေဆး႐ံုႀကီးကို ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်လို႔ စိုးရိမ္ရတဲ့ လူနာ တစ္ေယာက္ ေရာက္ေနတယ္ ၾကားလို႔သြားၾကည့္တဲ့အခါ အဲဒီ မိန္းကေလးျဖစ္ေနၿပီး သူ႕ရဲ႕ အေျခအေနက လံုးဝကယ္လို႔မရတဲ့ အေနအထားျဖစ္ေနတဲ့အျပင္ ေသြးကလည္း လြန္ေနၿပီ။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ေသဆံုးသြားတယ္” ဟု ၄င္း၏ အေတြ႕အႀကံဳကို ေျပာျပသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရပ္မ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းလာေစေရးအတြက္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ လူငယ္လူရြယ္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ၿပီး လူငယ္လူရြယ္ထုအၾကား လိင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပညာေပးမႈအစီအစဥ္မ်ားအား ပိုမိုတိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔၏ သားသမီးမ်ားအား လိင္ ဆက္ဆံမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားအား ေသခ်ာစြာရွင္းလင္း ေျပာၾကားဆံုးမမႈမ်ားေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၄င္းက ထပ္ေလာင္းေျပာသည္။ ဗဟိုတရား႐ံုးခ်ဳပ္ေရွ႕ေန ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မည္ဆိုပါက ကြၽမ္းက်င္သူဆရာဝန္ႀကီးမ်ားမွ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီး၏ က်န္းမာ ေရးအေျခအေနအရ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီးတြင္ အသက္အႏၲရာယ္ ထိခိုက္ႏိုင္သည္ဟု အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ တင္ျပႏိုင္မွသာ ဥပေဒ အရ တရားဝင္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ခြင့္ျပဳေၾကာင္း၊ ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ ကိုယ္ဝန္ႏုစဥ္အခ်ိန္၌ မိမိသေဘာျဖင့္ ဖ်က္ခ်ပါက ဖ်က္ခ်ေပးသူႏွင့္ ဖ်က္ခ်ခံသူအား ရာဇသတ္ ႀကီးဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၁၂ အရ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္သည္အထိ အေရးယူႏိုင္ၿပီး ကိုယ္ဝန္အရင့္ အမာျဖစ္ပါက ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ အထိ ခ်မွတ္အေရးယူခံရႏိုင္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူမွ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ေစရန္ အတင္းအၾကပ္ တိုက္တြန္း ေျပာဆိုျပဳမူ ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ခဲ့ပါက ဥပေဒပုဒ္မ ၃၁၃ အရေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္တစ္ကြၽန္းက်သည္အထိ အေရးယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၄င္းက ”လက္မထပ္ ရေသးခင္ အတူေနထိုင္တဲ့ပံုစံ (Living Together) ကေတာ့ ႏွစ္ဦးသေဘာတူေနထိုင္ၾကတဲ့ကိစၥျဖစ္လို႔ ဥပေဒအရၾကားပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးက အေရးယူႏိုင္တဲ့ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ိဳးေတာ့မရွိေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ မိန္းကေလးဟာ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ ေအာက္ျဖစ္ေနမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္သူေတြကပဲ သေဘာတူတူ မုဒိန္းမႈေျမာက္တယ္။ အကယ္ ၍ အသက္ျပည့္ၿပီး ဒီလိုေနထိုင္လို႔ ကိုယ္ဝန္ရလာခဲ့ရင္လည္း ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ခြင့္မရွိဘူး။ ဖ်က္ခ်တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ႏွစ္ဦးစလံုးကို အေရးယူ ႏိုင္တယ္။ ဒါ့အျပင္ သူတို႔ဟာ တရားဝင္လက္ထပ္ ထိမ္းျမားထားျခင္းမရွိေစကာမူ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕အျမင္မွာ လင္မယားပံုစံအျဖစ္ ေနထိုင္ေနတယ္ဆိုရင္ ျမန္မာ့ ဓေလ့ ထံုးတမ္းစဥ္လာ ဥပေဒရဲ႕ လက္ထပ္ျခင္း ၁ဝ မ်ိဳးထဲမွာပါဝင္တဲ့အတြက္ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ကြဲသြားတယ္ဆိုရင္ မိန္းကေလး ဘက္ က မယားစရိတ္ ေတာင္းခံႏိုင္ပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္အျမင္မွာ Living Together ကိစၥဟာ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ဖီလာဆန္႔က်င္ေနတဲ့ အျပင္ လူမႈေရး ႐ႈပ္ေထြးမႈေတြကို လည္းျဖစ္ေစၿပီး ကိုယ္က်င့္ သိကၡာတရားကို ပ်က္ျပားေစတဲ့အတြက္ ေရွာင္ရွားသင့္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။


ဟင္းေလးအိုး website မွကူးယူတင္ျပပါသည္....

(ကၽြန္ေတာ္က ျမန္မာခ်စ္သူမ်ားက ျပန္ကူးတာ)

2 comments:

MAR said...

အဲ ဒီလူေတြကို ကြန္ဒြန္းဆိုတာ မသိၾကလား။ တားေဆးဆိုတာ မသိၾကလား။ ေအာ္ ဒါေတြေတာ့ မသိပဲ ဟိုဟာေတာ့ သိတယ္။ အံပါရဲ႕ ။ ဦးေႏွာက္နည္းတဲ့ စံုတြဲေတြ အကုန္ေသ။ ေအးေရာ.... သူတို႕ေသမွ ေကာင္းမွာေပါ့.. ဒါမွ ေနာက္လူေတြ သင္ခန္းစာရမယ္... ျပန္လည္ေဖၚျပေပးသူကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဘယ့္ႏွယ္ မေနႏိုင္မထုိင္ႏိုင္ ေငြၿမိဳင္ ဒုတ္ထိုးၿပီးမ ကေလးကို သတ္ပစ္ၾကတယ္.... လူေတြေရာ ဟုတ္ပါရဲ႕လား။ အၾကင္နာ ေမတၱာ ဦးေႏွာက္ အသိဥာဏ္ဘယ္မွာလဲ.။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေတာ့ ရွိမွာပဲေလ။ ဒါေပမယ္ ့ ကိုယ္၀န္ရေတာ့မွ ဖ်က္ခ်တယ္ဆိုတာက အသိဥာဏ္ထံုထိုင္းၿပီးအၾကင္နာ တရားကို နားမလည္ေသာ ပခံုးႏွစ္ဖက္ၾကားတြင္ ေခါင္းရွိေသာ သတၱ၀ါသာျဖစ္သည္။ ဘယ့္ႏွယ္ ဟိုဒင္းတုန္းက ဒင္းၿပီးမွ ေမြးရေတာ့မယ္ဆိုမွ ရွက္သေလးဘာေလး ။ ေသတာ ပဲ ေအးတယ္. သူတို႕ေသေတာ့ ေနာက္လူေတြ သင္ခန္းစာရ။ သင္ခန္းစာ မရသူေတြ ဆက္ေသေပါ့။

ေဒါသကိုေရွ႕ထားၿပီးေရးေသာ္လည္း စာဖတ္သူအား အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ ယခု ကြန္မန္႕အား အဆင္မေျပ အမ်ားအတြက္ မသင့္ေတာ္ဆိုပါက တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ပယ္ဖ်က္ေပးပါ။ အားလံုးကို အႏူးအညြတ္ ေတာင္းပန္ပါတယ္ (ေစာ္ကားသလိုျဖစ္ခဲ့မိရင္)။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ကိုယ္လဲ မကင္းပါဘူး ဒါေပမယ့္ ဘာျဖစ္လဲ ဘာမွ မျဖစ္ဘူး။

zue said...

ဒီလိုပညာေပးပို႔စ္ေလးကို အားလုံးဖတ္သင္႔တာပါ... ဒါမွ သိမယ္.. သိတဲ႔သူေတြကလည္း တဆင္႔ အားလုံးကို လက္ဆင္႔ကမ္းနိုင္တာေပါ႔..