Tuesday, October 5, 2010

ကမၻာၾကီးကို ခ်ိနဲ႔ေစေတာ့မည္ဟု သိပၸံပညာရွင္မ်ားက အတည္ျပဳ

လာမည့္ ၃ ႏွစ္အတြင္း ေနမွ
ၾကီးမားလွေသာ စြမ္းအင္ ေပါက္ကြဲမႈၾကီးတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာျပီး
ကမၻာၾကီးတစ္ခုလံုး ခ်ိနဲ႔ထိခိုက္ ဆံုးရံႈးမႈမ်ား ျဖစ္လာမည္ဟု မေန႔က
သိပၸံပညာရွင္မ်ားက တရား၀င္ ေျပာၾကားလိုက္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း
ဆန္းသတင္းစာအရသိရသည္။


သိပၸံပညာရွင္မ်ား စိုးရိမ္ေနသည္မွာ ၾကီးမားလွေသာ ေန၏ ဆိုလာ အ၀န္းအ၀ိုင္းၾကီးသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၌ ပ်ံကား ထြက္လာျပီး ကမၻာၾကီးတစ္ခုလံုးကို အဆံုးတုိင္ ၀ရုန္းသုန္းကား ျဖစ္မႈမ်ားကို
ေပၚေပါက္ေစမည္ဟု ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္း ရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ရာစုႏွစ္
တစ္ခုအတြင္း ေပၚေပါက္ခဲလွေသာ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ တစ္ခု ျဖစ္ျပီး စြမ္းအား
ၾကီးမားလွေသာ အာကာသ အတြင္းမွ ေက်ာက္ အပိုင္းအျပတ္မ်ား တစ္စစီ ေၾကြမြ
လြင့္ပ်ံလာျခင္းက ျဂိဳလ္တု ဆက္သြယ္ေရး စနစ္မ်ားကို ထိခိုက္ ပ်က္စီးေစျပီး
ကမၻာေျမျပင္ တစ္ခုလံုးကိုလည္း ေျပာင္သလင္း ခါသြားေလာက္သည္အထိ
ထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစမည့္အျပင္ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ အစာေရစာမ်ား ရွာပါးလာျပီး
အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရးမ်ားသည္လည္း လံုး၀ ျပတ္ေတာက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။


လူေနအိမ္မ်ားနွင့္ ဆက္စပ္ျပီး အိမ္သံုး ေရခဲ သတၱာမ်ားႏွင့္ ကားမ်ားမွာ ထိခိုက္မႈ အမ်ားဆံုး ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ ယခု
ျဖစ္ေပၚလာဖြယ္ ရွိသည့္ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ ဆိုးၾကီးမွာ ၁၈၅၉ ခုႏွစ္က တစ္ၾကိမ္
ျဖစ္ေပၚခဲ့ဖူးသည့္ သေဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ၾကီးႏွင့္ ထပ္တူညီ ပံုစံမ်ိဳး
ျဖစ္လာမည္ဟု သံုးသပ္ေနၾကသည္။ ထိုစဥ္ကမီးခိုးၾကြက္ေလ်ာက္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈ
အျဖစ္ ဥေရာပ ႏွင့္ အေမရိကတို႔ ဆက္သြယ္ထားေသာ တယ္လီဂရပ္ ၀ါယာမ်ားမွတဆင့္
နီးစပ္ရာ ပတ္၀န္းက်င္မ်ားကို ေလာင္ကၽြမ္းပ်က္စီးေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အလားတူ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္မႈ အျဖစ္ ၂၀၁၂ ကမၻာပ်က္မည့္ေန႔ ဟု အမည္ရေသာ ေဟာ-လိ၀ုဒ္၏ ဇာတ္ကားမ်ားထဲမွ ျမင္ကြင္းမ်ား ကဲ့သို႔ပင္ၾကံဳေတြ႕ရဖြယ္ ရွိေနျပီး
ကာကြယ္ေရးဌါန အတြင္းေရးမွဴး Liam Fox က လန္ဒန္တြင္အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္
ပတ္သက္ျပီး အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ မေန႔က ေခၚယူခဲ့သည္။ေဒါက္တာ ေဖါက္စ္ကလည္း ၁၈၅၉
ခုႏွစ္က ေပါက္ကြဲမႈမ်ား၏ ျဖစ္စဥ္အတိုင္း ျပန္လည္ ျဖစ္ေပၚလာမည္ဟု အတည္ျပဳ
ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ၄င္းက သိပၸံပညာရွင္မ်ားႏွင့္ စည္းေ၀းျပီး ထပ္မံ
ေပၚေပါက္လာဖြယ္ ရွိသည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ကို ရင္ဆုိင္ ေျဖရွင္းရန္
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို စီမံကိန္းမ်ားအျဖစ္ စတင္ တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္သည္။

၄င္းက ေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ "လ်ပ္စစ္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ အေနျဖင့္ ယခုအစီအစဥ္တြင္
မျဖစ္မေနပါ၀င္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ျပီး ေနသည္ သူ၏ စြမ္းအင္
အျမင့္မားဆံုးအျဖစ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အျပင္းထန္ဆံုးေသာ အေျခအေန
ေရာက္လာမည္ျဖစ္ျပီး ထိုအေျခအေနက သံလိုက္စြမ္းအင္မ်ားက အဆေပါင္းမ်ားစြာ
ထိုးတက္လာျပီး ေလထုအတြင္းတြင္ဓါတ္ေရာင္ျခည္ မုန္တိုင္းမ်ား
အဆက္မျပတ္ေပၚေပါက္ လာမည္ျဖစ္ကာ ထိုမုန္တုိင္းမ်ားက အဆမတန္ၾကီးမားသည့္
လ်ပ္စစ္ စြမ္းအားမ်ား ထြက္ေပၚလာမည္
ဟုဆုိခဲ့သလို ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာအတြင္း မၾကံဳဖူးေလာက္ေသာ အာကာသ ဆုိင္ရာထူးျခားမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရမည္" ဟု ဆိုသည္။

ကမၻာေျမေပၚတြင္ ၁၈၅၉ ခုႏွစ္က အၾကီးမားဆံုး စြမ္းအင္ ေပါက္ကြဲမႈအျဖစ္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ဖူးျပီး
ထိုစဥ္က ကမၻာ၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုမွာ ေကာင္းကင္တစ္ခုလံုးတြင္ ေသြးေရာင္
ကဲ့သုိ႔ ခ်င္းခ်င္း နီေသာ မိုးေသာက္ေရာင္ျခည္မ်ားကို ဖံုးလႊမ္းျခင္း
ခံခဲ့ရသည္။ အလားတူ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ယခုထပ္မံ ၾကံဳေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ျပီး
တိမ္တိုက္မ်ားမွာ မုန္တုိင္းမ်ားျဖစ္ေပၚရန္ အတြက္ အဓိက အားျဖည့္
ေလာင္စာမ်ား ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သလို ၄င္းမုန္တုိင္းမ်ား၏ အတုိက္ခိုက္
အခံရဆံုးမွာ လန္ဒန္၊ ပဲရစ္စ္ ႏွင့္ နယူးေယာက္တုိ႔ ျဖစ္လာမည္ ဟုလည္း
သံုးသပ္ေနၾကသည္။ ယခုတစ္ၾကိမ္ ေပၚေပါက္လာမည့္ စြမ္းအင္ ပ်ံ႕ကားမႈႏွင့္
အလားတူစြာ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္က အလြန္ေသးငယ္ေသာ စြမ္းအင္ ေပါက္ကြဲမႈတစ္ခု ကေနဒါ
ႏုိင္ငံရွိ Quebec လ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရံု အနီးတြင္ ေပၚေပါက္ ခဲ့ဖူးသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာပ်က္မည့္ေန႔ ဟူသည့္ ရုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းတြင္ တစ္ကမၻာလံုး အပူခ်ိန္ တုိးျမင့္လာျခင္းႏွင့္အပူလႈိင္းသင့္မႈမ်ား ျဖစ္လာမည္ဟု မင္းသား John
Cusack က သရုပ္ေဆာင္ ထားခဲ့သည္။ ကမၻာ ျဂိဳလ္ၾကီးသည္လည္း ေျမငလ်င္
ႏွင့္လူသားတို႔၏ မဆင္မခ်င္မႈမ်ားေၾကာင့္ အၾကိမ္ၾကိမ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ
ရမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရသည္ဟု အဆိုပါ ဇာတ္ကားတြင္ ထင္ရွားေသာ စကားအျဖစ္
သံုးစြဲခဲ့သည္။


မေန႔က က်င္းပခဲ့ေသာ ကြန္းဖရန္႔စ္ တြင္ ၾကားနာခဲ့ရသမွ် အရ အာကာသ အတြင္း ႏူက- ီးယားလက္နွက္မ်ားေပါက္ကြဲသည္ႏွင့္ အလားသ႑န္တူသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး
ျဖစ္ေပၚလာႏုိ္င္သည္အထိ ခန္႔မွန္းေနၾကေၾကာင္းလည္း ၾကားသိခဲ့ရသည္။

Dr. Fox က ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ "သိပၸံပညာရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးနဲ႔
ေရွ႕ေျပးေနတဲ့ တီထြင္ၾကံဆ မႈေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုးရဲ႕ သဘာ၀
ရန္သူၾကီးကို ကိစၥတံုး ႏုိင္ေလာက္တဲ့ အေျခအေန ရွိႏုိင္ပါတယ္။
ဟုအားေပးစကားလည္းေျပာၾကားခဲ့သည္။လြန္ခဲ့ေသာ ညက Dr. Fox က လ်ပ္စစ္ ေကာင္စီမွ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္
အေရးေပၚ အေျခအေနကို ရင္ဆုိင္ရန္ ၾကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို အေသးစိတ္
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ယခင္ အေမရိကန္ အစိုးရ၏ ကာကြယ္ေရး အၾကံေပး ပုဂၢိဳလ္Dr
Avi Schnurr ကလည္း "ေျမမ်က္ႏွာ အသြင္အျပင္ ဆုိင္ရာ
သံလိုက္ဓါတ္မ်ားကကမၻာေျမၾကီးကို လႊမ္းျခံဳသြားျပီး အဆက္အသြယ္
ျဖတ္ေတာက္လိုက္တဲ့ အခ်ိန္အထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေစာင့္ေနလို႔ မျဖစ္ဘဲ ရန္သူ
အင္အား မၾကီးမား လာခင္ကတည္းက ထိေရာက္တဲ့ ေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္ဖို႔
လိုအပ္ေနပါတယ္ " ဟု သတိေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျဖစ္စဥ္အရ အဖိုးတန္
ရတနာမိုးမ်ားလည္း ဖံုမႈန္မ်ား အၾကားမွ လြင့္ပ်ံလာႏုိင္ျပီး
ကမၻာျဂိလ္ၾကီးကို ေတာက္ပသည့္ အေျခအေန ျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု ၄င္းက
ခန္႔မွန္းခဲ့ေသးသည္။ စိန္႔အန္ဒရူး တကၠသိုလ္မွ
အၾကမ္းဖ်င္းခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ ေလထုအတြင္း အေျခအေန ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္
ဖံုမႈန္႕ တိမ္တိုက္မ်ား ေပၚေပါက္ေစျပီး အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ပတၱမ်ားႏွင့္
နီလာမ်ား အျပည့္ သြန္းခ်ရန္ အသင့္ျဖစ္ေနၾကမည့္ တိမ္တိုက္မ်ား ေပၚေပါက္
လာႏုိင္သည္ဟုလည္း ခန္႔မွန္းေနသည္။

------------------------လက္ေတြ ့မွာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွမရိွအေပၚ မိတ္ေဆြတို့ရဲ့ ထင္ျမင္သံုးသပ္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားေသာဆက္စပ္မႈရိွတဲ့ဗဟုသုတ သတင္းအစအနေလးမ်ားကို အားလံုးသိၾကေစရန္
ေစတနာေရွ႕ထားျပီး ဒီေနရာေလးမွာ မွ်ေ၀ေပးဘို့ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါရေစ။

source by DailyMail

တစ္ကယ္ျဖစ္လာေတာ့လည္း ဘုရားသခင္ရဲ႕ အနႏၱ ေမတၱာေတာ္ဆိုတာကို နားလည္သြားတာေပါ့ ။( ဤကား စကားခ်ပ္)

1 comments:

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

အားလံုးမလႊဲမေရွာင္သာဘဲ အတူတူၾကံဳၾကရမွာဆိုေတာ႕
ဘယ္တတ္ႏိုင္မလဲ ရင္ဆိုင္ယံုေပါ႕။
မေသခင္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္လုပ္၊ စိတ္ေကာင္းေကာင္းထားေပါ႕
ဒါဘဲရွိတာပါဘဲ