Tuesday, October 12, 2010

တစ္ခ်ိဳ႕ တစ္ခ်ိဳ႕ က

မဂၤလာေတာင္ညြန္ ့ျမိဳ ့နယ္မွ ၾကံ့ဖြတ္အတြက္ ဘာသာေရးခုတံုးလုပ္ျပီး
ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္မွဳ

ေန ့စြဲ-8.10.2010

/

ယမန္ေန႔ ေန႔လည္ ဆယ့္ႏွစ္နာရီခြဲခန္႔က မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ
ေရာင္နသ္ဗလီတြင္ ေသာၾကာေန႔တိုင္း မြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္တို႔
၀တ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲရွိသည္ႏွင့္ အညီ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းရန္ အဆိုပါဗလီသို႕
အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္(၁၅၀၀)ေက်ာ္ စုရံုးေရာက္ရွိလာၾကစဥ္ ေရာင္နသ္ဗလီ
ေရွ့ေဆာင္ဗလီဆရာ (မြတ္ဖသီ)ဦးအလီမွ ၀တ္ျပဳရန္ ေရာက္ရွိစုရံုးေနၾကေသာ
အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားကို ဘာသာေရးႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ ၾကံ့ဖြတ္ပါတီကို
မဲထည့္ၾကပါဟူေသာ ႏိုင္ငံေရးစည္းရံုးလွံဳ႕ေဆာ္မွဳကို ျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္
ပံုမွန္၀တ္ျပဳ ဆုေတာင္းသူမ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားက မေက်နပ္ရာမွ
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို စာေရးတိုင္ၾကားမႈအထိ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း
သတင္းရရွိသည္။

/

ျဖစ္ပြားပံုမွာ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ျမိဳ႕နယ္ ေရာင္နသ္ဗလီ၏
ေရွ႕ေဆာင္ဆရာ(မြတ္ဖသီ)ဦးအလီက ၀တ္ျပဳ ဆုေတာင္းရန္ လာၾကေသာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္
(၁၅၀၀)ေက်ာ္တို႔အား ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းမွဳ မျပဳမီွတရားေဒသနာမ်ား
ေဟာၾကားရမည့္အခ်ိန္တြင္ ဘာသာေရးတရားမ်ား မေဟာၾကားပဲ
ဘာသာေရးႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးတရားမ်ား
ေဟာေျပာစည္းရံုးခဲ့မွဳေၾကာင့္ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းရန္ ေရာက္ရွိလာေသာ
လူငယ္မ်ားႏွင့္ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းသူမ်ားက ယခုကဲ့သို႕ ဘာသာေရးကိုခုတံုးလုပ္၍
ႏိုင္ငံေရးအရ စည္းရံုးျခင္းကို ေက်နပ္မွဳမရွိသျဖင့္ ေရာင္နသ္ဗလီ
ေဂါပကအဖြဲ ့သို႔ကိစၥအားေျဖရွင္းေပးပါရန္ သြားေရာက္ တိုင္ၾကားခဲ့ၾကရာ
ေဂါပကအဖြဲ႔မွ၄င္းကိစၥအား ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေပးျခင္းမရွိသျဖင့္
မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ျမိဳနယ္ လူငယ္မ်ားမွ ဦးေဆာင္ျပီး ျမိဳနယ္ေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္သို႔ သြားေရာက္ တိုင္ၾကားခဲ့ၾကသည္။

/
မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ျမိဳ႕နယ္ ဗလီ..
ဗလီဆရာဦးအလီမွ ေျပာၾကားရာတြင္ ” မိမိတို ့အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားသည္
လူနည္းစုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို ့ေၾကာင့္ အုတ္နံရံကိုေခါင္းနဲ႔
တိုက္လို႔မရေၾကာင္း၊ ယခုအခါ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ျမိဳ့နယ္မွ မြတ္ဆလင္
လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ ျဖစ္ေသာဦးေဇာ္၀င္း၊ ဦးလွသိန္း၊
ဦးေက်ာ္သင္းစသူတို႔က အမ်ိဳးသားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး
ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(N.D.P.D)ပါတီကို တည္ေထာင္ထားျပီး အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား၏
အက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ျပီး ၄င္း(N.D.P.D)ပါတီသည္ၾကံ့ဖြတ္ပါတီႏွင့္
မဟာမိတ္ဖြဲ႔ထားေၾကာင္း၊ ထို႕ေၾကာင့္ ့္မိမိကိုယ္တိုင္သည္လည္း
ၾကံ့ဖြတ္ပါတီကို မဲထည့္မွာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မဂၤလာေတာင္ညြန္ျ႔မိဳ႕့နယ္
မြတ္ဆလင္ လူထုအေနျဖင့္လည္း ၾကံ့ဖြတ္ပါတီကိုပင္ မဲေပးၾကေစဖို႔႔
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း” ေျပာဆိုသြားပါသည္ဟု
၀တ္ျပဳဆုေတာင္းသူမ်ားက ျပန္လည္ ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဟန္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္႔
မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ျမိဳ႔နယ္မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မည္႔ ဆက္ဆံေရးႏွင့္
အလုပ္သမားဝန္ၾကီး ရုပ္ေသး ၾကံ့ဖြတ္ဦးေအာင္ၾကည္။

ၾကံ့ဖြတ္နဲ႔ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ထားသည္႔ မြတ္ဆလင္ လုပ္ငန္းရွင္
ဦးေဇာ္ဝင္းတို႔လည္း ယွဥ္ျပိဳင္ၾကပါမယ္..

/

၄င္းဗလီတြင္ ၀တ္ျပုဆုေတာင္းေနသည္မွာ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ရွိျပီျဖစ္ေသာ
ဦးအာလီမ်ားက ယခုျဖစ္စဥ္ကို သံုးသပ္ေျပာဆိုရာတြင္ ”ကၽြန္ေတာ္ဒီဗလီမွာ
ပံုမွန္၀တ္ျပဳလာတာ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ရွိပါျပီ။ ဒါေပမယ့္ ဒီေန႔လို ဘာသာေရးကို
ခုတံုးလုပ္ျပီး ႏိုင္ငံေရးတရားေဟာတာ တခါမွမရွိခဲ့ဘူးပါဘူး။ ဒီဗလီရဲ
့ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းမွာလဲ ဗလီကို ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းရန္ လာသူမ်ား
ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္း မေဆြးေႏြး မေဟာေျပာဖ႔ို သတိေပး တားျမစ္ထားတာရွိပါတယ္။
အခုလိုမ်ိဳး ဗလီေရွ႕ေဆာင္ ဆရာတစ္ဦးက ေျပာတာဟာ ဘာသာေရးအရပဲ ၾကည့္ၾကည့္၊
ႏိုင္ငံေရးအရပဲ ၾကည့္ၾကည့္ ဘယ္လိုမွ မေကာင္းပါဘူး။ ဘာသာေရးနဲ႔
ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ မေရာယွက္သင့္တဲ့ အရာေတြပါ။ တခုစီ သီးျခား
ခြဲထားသင့္တယ္ဆိုတာ ဘယ္ဘာသာ၀င္မဆို အားလံုးနားလည္ၾကမွာပါ။

/
အခုဗလီဆရာတေယာက္ ဒီလိုေျပာေတာ့ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြ အခ်င္းခ်င္းမွာလဲ
စည္းရံုးေရး ကြဲျပားတာကို ျဖစ္ေစသလို၊ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းရန္ လာၾကသူေတြ
ဘက္ကလဲ သာသနာ့၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္က သာသနာေရးကိုခုတံုးလုပ္ျပီး
ႏိုင္ငံေရးစည္းရံုးတာကို မၾကည္ျဖဴၾကပါဘူး”ဟု ေျပာၾကားသြားပါတယ္။
လာမယ့္တနလၤာေန႔မွာေတာ့ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ျမိဳ ့နယ္မွာရွိတဲ့ လူငယ္မ်ား
ဦးေဆာင္၍ ျမိဳ့နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ စာျဖင့္ ေရးသားျပီး
ထပ္မံတိုင္ၾကားသြားဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ေပးပို႔ေပးသူ ျမတ္ေလးငံု အားေက်းဇူးတင္ပါသည္။

Forword mail


ဘာကိုမွေတာ့ (ဆိုး၀ါးေအာင္)ရည္ရြယ္ျခင္းမရွိပါဘူး။ သိထားသင့္တယ္ (လူေကာင္းတိုင္း)လို႕ ယူဆမိလို႕ေမးလ္ထဲမွ စာကို ျပန္လည္မွ်ေ၀ပါသည္။

1 comments:

ေရႊရတုမွတ္တမ္း said...

ႅႅအလႅာအရွင္ျမတ္ အလိုေတာ္ အတိုင္းပါပဲေလ..