Saturday, October 23, 2010

ေကာသလမင္းၾကီးအိပ္မက္ ၁၆ ခ်က္

ေကာသလမင္းၾကီး အိပ္မက္အေၾကာင္း မသိေသးသူမ်ား၊ ေသခ်ာ မသိေသး သူမ်ား၊ သိသလို
မသိသလို ျဖစ္ေနသူမ်ားအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။က်ေနာ္တို႕ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ျဖစ္ေနတာေတြနဲ႔ ႏုိင္းယွဥ္ ၾကည့္ၿပီး စဥ္းစားစရာ ေလးေတြေပါ့ဗ်ာ ။

လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၂၆၀၀ ခန္႔က သက်ဆရာၾကီး ၾကိဳျပီး ေဟာၾကားထားတဲ့
မ်က္ေမွာက္ကာလ အျဖစ္အပ်က္ေတြပါ ။ မိဘုရားႀကီး တိုက္တြန္းခ်က္အရ
ေကာသလမင္းႀကီး သြားေရာက္ ေလွ်ာက္ထား၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အစဥ္အတိုင္း ေျဖၾကား
ႏွစ္သိမ့္ေတာ္မူ၏ ။

(၁) အရပ္ေလးမ်က္ႏွာမွ ေလးခုေသာ ႏြားလားဥႆဘတို႔သည္လာလတ္၍ မင္းရင္ျပင္၌ေဝွ႔မည္ဟု တြန္ျမည္ ၾကံဳးဝါးလ်က္
မေဝွ႔ဘဲသာလွ်င္ ဖဲေလကုန္သည္ဟုျမင္မက္ပါသည္။


ေနာင္အခါ တရားမေစာင့္ေသာမင္းတို႔ (ယခုၿမန္မာ)
လက္ထက္၌ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာမွ မိုးတို႔သည္ရြာအံ့သကဲ့သို႔
ထစ္ႀကိဳးလ်က္ မရြာဘဲသာလွ်င္ ေပ်ာက္ပ်က္ကုန္လတၱံ႔။ ထိုအခါေကာက္ပဲသီးႏွံတို႔
ပ်က္ဆီး၍ လူတို႔၌ အစာေရစာ ရွားပါးငတ္မြတ္ျခင္းျဖစ္လတၱံ႔။


(၂) ႏုနယ္ေသးငယ္စြာေသာ အပင္တို႔သည္ ပြင့္ၾကသီးၾကသည္ကို ျမင္မက္ပါသည္။

ေနာင္အခါ ဆုတ္ယုတ္ေသာကာလ လူတို႔ အသက္တန္း တိုေသာ ကာလ၌ ေယာကၤ်ားမိန္းမတို႔သည္ ထက္သန္ ျပင္းေသာ ရာဂ
ရိွကုန္သည္ ျဖစ္၍ ငယ္ရြယ္စဥ္ အခါ၌ပင္အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊သားေမြးျခင္း တို႔ကို ျပဳကုန္လတၱံ႔။

(၃) ႏြားမႀကီးတို႔သည္ မိမိတို႔ ေမြးစျဖစ္ေသာ ႏြားမငယ္တို႔၏ ႏို႔ကို စို႔သည္ဟု ျမင္မက္ပါသည္။

ေနာင္အခါ ႀကီးေသာသူတို႔အား အ႐ိုအေသျပဳျခင္း ေပ်ာက္ကြယ္ေသာ ကာလ၌ အမိအဖ၊ ေယာကၡမစသူတို႔သည္ ကိုးကြယ္ရာ
မရိွကုန္သည္ ျဖစ္သျဖင့္ မိမိတို႔၏ သားသမီးသားမက္ေခၽြးမ စသူတို႔ထံ၌ ကပ္ရပ္၍
ၿငိဳျငင္ ညိႇဳးငယ္စြာ
အသက္ေမြးရကုန္လတၱံ႔။


(၄) လွည္းတို႔၌ဝန္ကို ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ႏြားႀကီးတို႔ကို မကမူ၍ ႏြားငယ္တုိ႔ကိုသာကေစကုန္၏။ ႏြားငယ္တို႔လည္း ဝန္ကို
မႏိုင္၍လွည္းတို႔ကိုလည္း ဆြဲျခင္းငွာမတတ္ႏိုင္သည္ကို ျမင္မက္ပါသည္။


ေနာင္ တရားမေစာင့္ေသာ မင္းတို႔ လက္ထက္၌ အသက္ႀကီး ဝါႀကီး
ပညာရိွကုန္ေသာသူတို႔အား အမတ္၊ တရားသူႀကီး စေသာရာထူးစည္းစိမ္တို႔၌
မခန္႔ထားမူ၍ အသက္၊ ဝါ ၊ ပညာ ငယ္ကုန္ေသာ လူငယ္တို႔အားသာခန္႔ထားၾကလတၱံ႔။
ထိုအခါ အခြင့္အေရးမသိ၊ မေတာ္ မမွန္ျဖစ္၍ အမႈ မၿပီး၊အက်ဳိးမၿပီး ရိွေသာအခါ
လူငယ္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ ရာထူး စည္းစိမ္ကို စြန္႔ၾကလတၱံ႔ ။
လူႀကီးတို႔သည္လည္း ငါတို႔မွာ ျပင္ပကသာျဖစ္၏ဟု လ်စ္လွ်ဳျပဳ၍
ေနၾကလကုန္လတၱံ႔။ သို႔ျဖစ္၍ တရားမေစာင့္
အမႈမၿပီးၾကသည္ႏွင့္မင္းႏွင့္တကြ တိုင္းျပည္ပါ ဆုတ္ယုတ္ ပ်က္ဆီးၾကလတၱံ႔ ။

(၅) ခံတြင္း ႏွစ္ခုရွိေသာ ျမင္းသည္
ေကၽြးလာေသာ မုေယာစပါး စသည္တို႔ကိုခံတြင္းႏွစ္ခုျဖင့္ပင္ စားသည္ဟု ျမင္မက္ပါသည္။


ေနာင္ တရားမေစာင့္ေသာ မင္းတို႔လက္ထက္၌ တရားမေစာင့္ေသာ တရားသူႀကီးတို႔သည္ ႏွစ္ဖက္ေသာ အမႈသည္တို႔မွ ေပးေသာ
တံစိုးလက္ေဆာင္တို႔ကိုစား၍ အမႈတို႔ကိုမမွန္မကန္ ဆံုးျဖတ္ၾကကုန္လတၱံ႔။


(၆) အဖိုးတစ္သိန္း ထိုက္ေသာ ေရႊခြက္ကို ေျမေခြးဖိုအား က်င္ငယ္စြန္႔ရန္ ေပး၏။
ေျမေခြးလည္း ထိုေရႊခြက္၌ က်င္ငယ္စြန္႔သည္ဟု ျမင္မက္ပါသည္။


ေနာင္ တရားမေစာင့္ေသာ
မင္းတို႔ လက္ထက္၌ အမ်ဳိးျမတ္ေသာ သူတို႔သည္အခ်ီးအေျမႇာက္ မခံရ၊ ဆင္းရဲၾက၍
အမ်ဳိးယုတ္ေသာ သူတို႔ အစိုးတရ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာၾကလတၱံ႔။ ထိုအခါအမ်ဳိးျမတ္တို႔

အသက္ ေမြးျခင္းငွာ မတတ္ႏုိင္ကုန္သည္ျဖစ္၍
မိမိတို႔သမီးတို႔ကို အမ်ဳိးယုတ္တို႔အား ေပး၍အသက္ေမြး ၾကကုန္လတၱံ႔။


(၇) တစ္ေယာက္ေသာ ေယာကၤ်ားသည္ အင္းပ်ဥ္၌ ထိုင္လ်က္ လြန္ကို က်စ္၍ ေျခရင္း၌ထား၏။
ထုိအင္းပ်ဥ္ေအာက္၌ရိွေသာ ဆာေလာင္ေသာ ေျမေခြးမသည္ ထိုေယာကၤ်ားမသိစဥ္လွ်င္ထိုလြန္ကို စား၏ ဟု ျမင္မက္ပါသည္။


ေနာင္အခါ မိန္းမတို႔သည္
အစားအေသာက္၊ အဝတ္၊ အေနအထို္င္ စသည္တို႔၌ေလာ္လည္ျခင္း ရိွ၍ မိမိတို႔
လင္ေယာကၤ်ား သည္ ဆင္းရဲၿငိဳျငင္စြာ ရွာေဖြစုေဆာင္းအပ္ေသာ ဥစၥာ
ပစၥည္းတို႔ကို အဝတ္အစား၊ အစားအေသာက္ တို႔၌လည္းေကာင္း ၊ ေသာက္စား
ကစားျခင္းတို႔၌ လည္းေကာင္း၊ အေပ်ာ္အပါးတို႔၌လည္းေကာင္း ၊ သေဘာက္လင္ငယ္
ထားျခင္းတို႔၌ လည္းေကာင္း အရမ္းမဲ့လွ်င္ျဖဳန္းတီးေလလတၱံ႔ ။ ေခြးမသည္ မသိ
စဥ္းစား သကဲ့သို႔ အိမ္သူ မိန္းမတို႔သည္ ဤသို႔ တိတ္တဆိတ္ ျဖဳန္းတီး
ခိုးစားၾကလတၱံ႔။(၈) ေရမရိွေသာ အိုးတို႔ျဖင့္ ျခံရံအပ္ေသာ ေရျပည့္အိုးႀကီး တစ္လံုးကိုျမင္ရ၏။
လူတို႔သည္ အရပ္ ၈ မ်က္ႏွာမွ ေရကို ယူလာၾက၍
ထိုေရျပည့္အိုးႀကီးအတြင္းသို႔သာလွ်င္ ေလာင္းထည့္ ၾက၏။ ေလာင္းထည့္ေသာ
ေရတို႔သည္ ျပည့္လွ်ံ၍ က်ကုန္၏။ ဤသို႔လွ်င္ အဖန္ တလဲလဲ ေရျပည့္အိုးသို႔သာ
ေလာင္းလွ်က္ ေရမရိွေသာအျခံအရံ အိုးတို႔ အတြင္းသို႔ကား မည္သူမွ် မေလာင္း
မထည့္ပဲ ေနသည္ကိုျမင္မက္ပါသည္။


ေနာင္အခါ မေကာင္းေသာ
မင္းတို႔ လက္ထက္၌ မင္းႏွင့္တကြ လူတို႔ တရားပ်က္ကြက္၊ၾသဇာညံ့ဖ်င္း၊

ဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကကုန္လတၱံ႔။ ထိုအခါမင္းအစိုးရတို႔သည္
ဆင္းရဲသားတို႔အား မင္း၏ အက်ဳိးစီးပြား အတြက္ကိုသာ လုပ္ကိုင္ေစအံ။
ေဆာင္ရြက္ ေစအံ့။ ထမ္းရြက္ေစအံ့။ သို႔ျဖစ္ရကား မင္းတို႔၌သာျပည့္စံု
အက်ဳိးခံစားၾကရ၍ ဆင္းရဲသားတို႔မွာ ေရမရိွေသာ အိုးတို႔ပမာတစံုတရာ
မရိွငတ္မြတ္ ေခါင္းပါးျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္လတၱံ႔။(၉) နက္႐ႈိင္း က်ယ္ဝန္းေသာ ေရကန္ႀကီး တစ္ခုတြင္ သတၱဝါတို႔ ဆင္း၍ေရေသာက္ၾက၏။
ကန္၏ အလယ္ေရနက္ရာ၌ ေရသည္ ေနာက္၍ ကန္နားဝန္းက်င္ ေရတိမ္ရာသတၱဝါတို႔ နင္းရာ၌
ေရသည္ၾကည္လင္၏ဟု ျမင္မက္ပါသည္။


ေနာင္အခါ တရားမေစာင့္ေသာ မင္းတို႔သည္ မတရား အုပ္စိုးျခင္း၊တံစိုးစားျခင္း၊ ေလာ္လည္ျခင္း၊ သနားညႇာတာ
ဂ႐ုဏာ မဲ့ျခင္း၊ ၾကမ္းၾကဳတ္ရက္စက္ျခင္းတို႔ ရိွလွ်က္
လူတို႔အေပၚ၌အထူးထူးအျပားျပားေသာအခ်င္းအရာျဖင့္အခြန္အတုတ္တို႔ကို ခဲြခန္႔
ေကာက္ယူလတၱံ႔။ ထုိအခါလူတို႔မွာ တစ္စံုတစ္ရာ
မေပးေဆာင္ႏိုင္ပင္ပန္းဆင္းရဲလ်က္ၿမိဳ႕ႀကီးရပ္ႀကီးတို႔၌ မေနႏိုင္ပဲ ရပ္စြန္
ျပည္နားသို႔ သြားေရာက္ေနၾကရသည္ျဖစ္လတၱံ႔။ ကန္အလယ္တြင္ေနာက္၍ ကန္ေဘးတြင္
ၾကည္သကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕လယ္ရြာလယ္၌တိတ္ဆိတ္၍ ရပ္စြန္ျပည္နား၌ လူစည္ကားလတၱံ႔။


(၁၀) တစ္လံုးတည္းေသာ အိုးျဖင့္ တခ်ိန္တည္းခ်က္ေသာ ထမင္းသည္ အခ်ဳိ႕ေပ်ာ့၏၊ အခ်ဳိ႕မနပ္၊ အခ်ဳိ႕နပ္၏။ ဤသို႔ ျမင္မက္ပါသည္။

ေနာင္ တရား
မေစာင့္ေသာ မင္းတို႔ လက္ထက္၌ မိုးကြက္ၾကား ရြာလတၱံ႔။ ထိုအခါအခ်ဳိ႕ေနရာ၌

မိုးရြာလြန္း၍ ေကာက္ပဲသီးႏွံပ်က္အံ။ အခ်ဳိ႕ေနရာ၌မရြာ၍ပ်က္အံ။
အခ်ဳိ႕ေနရာတြင္ကား မိုးမွန္၍ ေကာင္းအံ။ ဤသို႔လွ်င္ ထမင္းအိုးတြင္ ျမင္ေသာ
ထမင္းကဲ့သို႔ ေကာက္ပဲသီးႏွံ သံုးေထြ ျပားလတၱံ႔။


(၁၁)
အဖိုးတသိန္းထက္ေသာ စႏၵကူးႏွစ္ကို ယက္တက္ပုပ္ရည္ျဖင့္ေရာင္းစားသည္ကို ျမင္မက္ပါသည္။


ေနာင္အခါ ငါဘုရား၏ သာသနာေတာ္ ဆုတ္ယုတ္ေသာ
ကာလတြင္ ေလာ္လည္၍ လာဘ္လာဘကိုမက္ေမာကုန္ေသာ ရဟန္းအလဇၨီ လူအလဇၨီတို႔သည္
ဆြမ္း၊ ေဆး၊ ေက်ာင္း၊ သကၤန္းဥစၥာပစၥည္းစသည္ တို႔ကို အလိုရိွကုန္သည္ ျဖစ္၍
လမ္းခရီးဆံု၊ အိမ္ဝ၊အိမ္ႀကိဳအိမ္ၾကားတို႔၌ ငါဘုရား၏ တရားေတာ္ကို
ေဟာၾကားလတၱံ႔။ နိဗၺာန္အလို႔ငွာ ေဟာေတာ္မူအပ္ေသာ အလြန္ မြန္ျမတ္ေသာ
တရားေတာ္ကို တစ္ပဲ၊ တစ္မူး၊တစ္က်ပ္စသည္တို႔ အက်ဳိးငွာ ေရာင္းစား ေဟာေျပာ
ၾကသည္ျဖစ္၍တစ္သိန္းထိုက္ေသာစႏၵာကူးႏွစ္ကို ယက္တက္ပုပ္ရည္ျဖင့္ ေရာင္းစား သကဲ့သို႔ျဖစ္ကုန္လတၱံ႔။


(၁၂) ဘူးေတာင္းတို႔သည္ ေရ၌ နစ္သည္ဟု ျမင္မက္ပါသည္။

ေနာင္အခါ တရား
မေစာင့္ေသာ မင္းတို႔ လက္ထက္၌ အမ်ဳိးယုတ္ေသာ သူတိို႔ကိုသာရာထူးစည္းစိမ္
ေပးသည္ျဖစ္၍အမ်ဳိးယုတ္တို႔ တန္ခိုးအာဏာႀကီးမားထင္ေပၚအရာရာတြင္
တြင္က်ယ္လ်က္ ၄င္းတို႔ စကားသာလွ်င္ ဘုူးေတာင္း နစ္သကဲသို႔နစ္၍
တည္ကုန္လတၱံ႔။(၁၃) ေက်ာက္ဖ်ာႀကီး ေရတြင္ေပၚသည္ဟု ျမင္မက္ပါသည္။

ေနာင္အခါ တရား
မေစာင့္ေသာ မင္းတို႔ လက္ထက္၌ ေတာ္မွန္ လိမၼာ ပညာရိွေသာသူတို႔၏စကားသည္

မည္သည့္ အရာ၌ မဆို ေလးေသာ ေက်ာက္ဖ်ာ ေရတြင္ ေပၚသကဲ့သို႔နစ္တည္ျခင္းမရိွ၊
မခို္င္မျမဲ ရိွၾကကုန္ လတၱံ႔။


(၁၄) ဖားငယ္မ တို႔သည္ ႀကီးစြာေသာ ေႁမြေဟာက္ႀကီးမ်ားကို စားၿမိဳသည္ဟု ျမင္မက္ပါသည္။

ေနာင္အခါ လူတို႔သည္ ျပင္းေသာ ရာဂ ရိွကုန္သည္
ျဖစ္၍ ကိေလသာ အလိုသို႔လိုက္လ်က္ ငယ္ရြယ္ကုန္ေသာ မယားတို႔၏ အလိုသို႔
လံုးဝလိုက္ၾကကုန္လတၱံ႔။ အလုပ္အကိုင္မႈ၊ ဥစၥာ ပစၥည္းမႈ၊ ေက်းကၽြန္မႈ၊
စီမံခန္႔ခြဲမႈ စေသာအရပ္ရပ္တို႔၌ လင္ေပၚတြင္ လႊမ္းမိုး
အုပ္စိုးျခင္းကိုျပဳၾကမည္ ျဖစ္ရကားဖားငယ္မသည္ အဆိပ္လ်င္ေသာ ေႁမြကို
စားမ်ဳိသကဲ့သို႔
ျဖစ္ကုန္လတၱံ႔။(၁၅) မည္းနက္ ႐ုပ္သြင္၊ အဆင္း ဆိုးဝါးေသာ က်ီးတို႔ကို ေရႊ၏ အဆင္းႏွင့္တူေသာ ေရႊဟသၤာတို႔က ျခံရံ ေနၾကသည္ကို ျမင္မက္ပါသည္။

ေနာင္အခါ အားနည္းေသာ မင္းတို႔ လက္ထက္၌ ထုိမင္းတို႔သည္ ဆင္စီး ျမင္းစီးစေသာအတတ္တို႔၌ မလိမၼာ၍
စစ္ထိုးျခင္း၌ မရဲရင့္ဘဲ ျဖစ္ၾကကုန္လတၱံ႔။ ထိုအခါတုိင္းျပည္ ႏုိင္ငံ
ဆံုး႐ႈံးမည္ကို စိုး၍ တူေသာ ဇာတ္ရိွေသာ သူေကာင္းသားတို႔အား အစိုးရျခင္းကို
မေပးမူ၍ မိမိတို႔ထံ၌ ခစား ၾကကုန္ေသာအမ်ဳိးယုတ္ေသာ ေက်းကၽြန္တို႔အားသာ
ေပးကုန္လတၱံ႔။ သို႔ျဖစ္၍ အမ်ဳိးေကာင္းသားတို႔ကိုးကြယ္ရာ မရိွပဲ
အစိုးရျခင္း၌ တည္ကုန္ေသာ အမ်ဳိးယုတ္တို႔ထံ၌ ခစားၾကကုန္ လတၱံ႔။


(၁၆) ဆိတ္တို႔သည္ သစ္ကို သတ္စားၾကသျဖင့္ သစ္တို႔သည္ ေၾကာက္လန္႔လ်က္ဆိတ္တို႔ကို

အေဝးမွ ျမင္လွ်င္ပင္ေတာခ်ဳံရိွရာသို႔ ေျပးၾကသည္ကိုျမင္မက္ပါသည္။


ေနာင္အခါ တရား မေစာင့္ေသာ မင္းတို႔ လက္ထက္၌ အမ်ဳိးယုတ္ေသာ သူတို႔ အစိုးရကုန္သည္ ျဖစ္၍
အမ်ဳိးျမတ္သူတို႔ မထင္ရွား ျဖစ္လတၱံ႔။
အမ်ဳိးယုတ္သူတို႔မွာမင္းကၽြမ္းဝင္သည္ ျဖစ္၍ တရား႐ံုးတို႔၌ ၾသဇာအာဏာ
လႊမ္းမိုးလ်က္ အမ်ဳိးျမတ္သူတို႔၏ ဘိုးဘပိုင္ လယ္ေျမ ဥစၥာ အရပ္ရပ္တို႔ကို
ငါတို႔လယ္ေျမဥစၥာ ျဖစ္သည္ဟု သိမ္းယူၾက၍တရားတေဘာင္ ျဖစ္လွ်င္
တန္ခိုးမဲ့သူတို႔အား ဖိႏွိပ္ပုတ္ခတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ႏွင္ထုတ္လ်က္အႏိုင္က်င့္
ၾကကုန္လတၱံ႔။ ထိုအခါ အမ်ဳိးျမတ္သူတို႔ ေၾကာက္လန္႔ စက္ဆုတ္ကုန္သည္ ျဖစ္၍
လယ္ယာ ဥစၥာတို႔ကို ေပးအပ္ကုန္လ်က္ အိမ္သို႔ျပန္၍အိပ္ေနၾကကုန္အံ။ ထိုမွ
တစ္ပါးလည္းအက်င့္သီလရိွေသာရဟန္းတို႔သည္အက်င့္သီလမဲ့ေသာ ရဟန္းတို႔က
ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ဖိႏွိပ္ၾကေလသျဖင့္ ေတာသို႔ ေျပးဝင္ပုန္းေအာင္း ၾကကုန္လတၱံ႔။
ဤသို႔လွ်င္အမ်ဳိးေကာင္း၊သူေတာ္ေကာင္းတို႔လည္း လြတ္ရာကၽြတ္ရာ
ေတာေတာေတာင္ေတာင္တို႔ကို ေျပးပုန္းၾကကုန္လတၱံ႔။

"ဓမၼမိတ္ေဆြတို႕ေရ ဒီေန႕ က်ေနာ္တို႕ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ျဖစ္ေနတာေတြကို လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၂ေထာင္ေက်ာ္က
ေကာသလမင္းၾကီး ၾကိဳတင္အိပ္မက္ခဲ့တာေတြကို ျမတ္စြာဘုရားအစဥ္လိုက္အတိုင္း ေဟာၾကားခဲ့တာေတြပါ၊ အရဟံ မည္ထိုက္ပါေပတယ္။ "ဓမၼစာမ်က္ႏွာႏွင့္ ပုေညသီသဟာရ စာမ်က္ႏွာတို႕ကို မွီျငမ္းေဖၚျပထားပါတယ္၊

0 comments: