Tuesday, September 21, 2010

ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိး ျမင့္တက္လာမႈႏွင့္ လက္ရွိဘဏ္တိုးႏႈန္းမွာ ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း
ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး ျမင့္တက္လာမႈႏွင့္ ျဖစ္ေပၚေနေသာေစ်းကြက္ အေနအထားမ်ားအရ လက္ရွိဘဏ္တုိးႏႈန္းမွာ ျမင့္မားေနေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ခ်ိန္ဆလာၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမင့္တက္လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိး အေနအထားႏွင့္ စားသံုးသူေစ်းႏႈန္း ညႊန္းကိန္း(Purchasing Power Parity)၊ ဘဏ္တုိးႏႈန္းႏွင့္ ျပင္ပေငြ တုိးႏႈန္းအေျခအေနတုိ႔အရ ေခ်းေငြ ရယူရန္ တြက္ေျခကုိက္မႈ နည္းပါးလာၾကသည့္အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ခ်ိန္ဆလာၾကေၾကာင္းႏွင့္ ျဖစ္ေပၚေနေသာေစ်းကြက္ အသီးသီး၏ အေနအထားမ်ား အရ လက္ရွိ ဘဏ္တုိးႏႈန္းမွာျမင့္မား ေနသည္ဟုသံုးသပ္မႈမ်ားလည္းရွိေန ေၾကာင္း အဆုိပါ အသုိင္းအ၀ုိင္းထံမွ စံုစမ္းသိရွိရပါသည္။

"လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ ေခ်းေငြရယူဖုိ႔ စိတ္၀င္စားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း ေခ်းေငြေတြ ယူထားၾကတယ္။ ေနာက္ထပ္ဘဏ္သစ္ေတ ထပ္ေပၚလာေတာ့လည္း ေခ်းေငြရယူႏုိင္ဖုိ႔ အခြင့္အလမ္းေတြတုိးလာတယ္လုိ႔ ယူဆထားတာပါ။ ဒါေပမယ့္ လက္ရွိက်ပ္ေငြတန္ဖုိးအေနအထား၊ ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္အေနအ ထား၊ ေငြတုိးႏႈန္းနဲ႔ ေငြေဖာင္းပြႏႈန္း အေျခအေနတုိ႔က ေငြေခ်းဖုိ႔ မလြယ္ တဲ့အေနအထားပါ။ မႏွစ္က ေခ်းေငြကုိ ဒီႏွစ္အေနအထားနဲ႔ ျပန္ဆပ္ရင္ ေယဘုယ်အေနနဲ႔ ႐ႈံးပါတယ္။ အရင္းအႏွီးကုိ ေကာင္းေကာင္းလွည့္ သံုးႏုိင္သူေတြေလာက္ပဲ အက်ဳိးအျမတ္ရွိမွာပါ။ အခုအေျခအေနနဲ႔ ေငြေခ်းမယ္ဆုိရင္ ေသခ်ာစဥ္းစားရမွာပါ။ ေနာက္ႏွစ္အေျခအေနကုိ အကဲခတ္ရတာလည္း အခက္အခဲရွိ ပါတယ္"ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

"အခု က်ပ္ေငြေစ်းႏႈန္းကျမင့္ ေနတယ္။ ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္ေတြ၊ သြင္းအားစုေစ်းႏႈန္းေတြက လည္း ေလွ်ာ့လုိ႔မရေသးဘူး။ ေငြတုိးႏႈန္းကလည္း တစ္ႏွစ္ကုိ ၁၇ ရာခုိင္ႏႈန္း ၀န္းက်င္ရွိေနတယ္။ အရင္က ေငြေဖာင္းပြႏႈန္း တစ္ခုတည္းနဲ႔တင္ ေငြေခ်းယူဖုိ႔ တြက္ေျခကုိက္တယ္လုိ႔ ဆုိလုိ႔ရတယ္။ အခုေငြကက်ဳံ႕လာတယ္။ က်ပ္ေငြတန္ဖုိးျမင့္ေနတယ္။ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈက ပံုမွန္မဟုတ္ ဘူး။ လုပ္ငန္းရွင္ တခ်ဳိ႕တေလ ေလာက္ကလြဲၿပီး တျခားလုပ္ငန္းရွင္ ေတြကေငြကုိ လည္ပတ္ေအာင္ မနည္းလုပ္ေနရတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးပါ။ က်ပ္ေငြတန္ဖုိးျမင့္တက္မႈက စီးပြားေရး အေျခအေနတစ္ရပ္လံုးကုိ ႐ုိက္ခတ္မႈ ရွိေနတယ္။ ကုိယ့္ရဲ႕ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ အဆင္ေျပေအာင္လုပ္ဖို႔က လည္း လက္ရွိအေနအထားအရ တြက္ေျခမကုိက္ႏုိင္ဘူး။ တြက္ဆရတာလည္း အခက္အခဲရွိပါတယ္။ က်ပ္ေငြေတြ ေစ်းကြက္ထဲ စီး၀င္လာေအာင္လုပ္မွပဲ အေျခအေနတုိးတက္လာ မွာပါ"ဟု အၿငိမ္းစားစီးပြားေရး ပါေမာကၡတစ္ဦးက ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။
ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ေတြ၊ သြင္းအားစုေစ်းႏႈန္းေတြက လည္း ေလွ်ာ့လုိ႔မရေသးဘူး။ ေငြတုိးႏႈန္းကလည္း တစ္ႏွစ္ကုိ ၁၇ ရာခုိင္ႏႈန္း ၀န္းက်င္ရွိေနတယ္။ အရင္က ေငြေဖာင္းပြႏႈန္း တစ္ခုတည္းနဲ႔တင္ ေငြေခ်းယူဖုိ႔ တြက္ေျခကုိက္တယ္လုိ႔ ဆုိလုိ႔ရတယ္။ အခုေငြကက်ဳံ႕လာတယ္။ က်ပ္ေငြတန္ဖုိးျမင့္ေနတယ္။

"ဘဏ္ကေန လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ကုိ ေငြေခ်းေပးတာကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအားလံုးက ႀကိဳဆို ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ရွိအေန အထားေတြအရဆိုရင္ သင့္တင့္မွ်တ တဲ့ အတိုးႏႈန္းမ်ဳိး ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္ကေတာ့ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းဆို တဲ့အတိုးကလုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ အလုပ္လုပ္ဖုိ႔ အဆင္ေျပေကာင္းေျပ မယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုျမန္မာက်ပ္ေငြ တန္ဖုိးျမင့္ၿပီး အရင္းအႏွီးရွားပါးေန တဲ့သာမန္လုပ္ငန္းရွင္ေတြအဖို႔ေတာ့ အေထာက္အပံ့ေကာင္းတစ္ခု မျဖစ္ ႏိုင္ေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဘဏ္ ေခ်းေငြရယူတဲ့လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ ကေတာ့ ဒီထက္ အတုိးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္"ဟု လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။

"တကယ္ေတာ့ inflation ေကာ၊ deflation ေကာ ႏွစ္ခုစလံုးက ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္မားရင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ မေကာင္းပါဘူး။ inflation ဆိုတာလည္း ရွိေတာ့ ရွိရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏွစ္ ရာခိုင္ႏႈန္း ကေန ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ၀န္းက်င္ထက္ မေက်ာ္သင့္ဘူး။ deflation ျဖစ္လြန္းအားႀကီးရင္လည္း ေစ်းကြက္အေန အထားကတစ္မ်ဳိးျဖစ္သြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရွိသင့္ရွိထိုက္တဲ့ ပမာဏ အတြင္းမွာပဲ ရွိေနတာေကာင္းပါတယ္"ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္တစ္ဦး က ေျပာျပခဲ့သည္။

ယခုျဖစ္ေပၚေနေသာ က်ပ္ေငြတန္ဖုိးျမင့္တက္လာျခင္း၊ ပုိ႔ကုန္က် ဆင္းျခင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈကုန္က် စရိတ္မ်ားမက်ဆင္းေသးျခင္းစသည့္ အေျခအေနမ်ားအေပၚ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားက ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ယူဆလ်က္ ရွိၿပီး အဆုိပါယူဆခ်က္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္အတြင္း ပုိ႔ကုန္ ၀င္ေငြမ်ားျပားေနျခင္း၊ သြင္းကုန္ တင္သြင္းမႈေလ်ာ့နည္းေနျခင္း၊ အတုိးႏႈန္းျမင့္မားေနျခင္း၊ ကုန္သြယ္ ေရးအတားအဆီး မ်ားျပားျခင္း၊ ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္းေလ်ာ့နည္းလာျခင္း၊ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ ပံုမွန္မျဖစ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုတြင္ အရင္းအႏီွး နည္းပါးေနျခင္း၊ အေျခခံအေဆာက္အဦဆုိင္ရာ သြင္းအားစုမ်ားအတြက္ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားျပားျခင္း၊ ယွဥ္ ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းနည္းပါးျခင္း စသည့္ အေျခအေနမ်ား ပါ၀င္ေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕၊ ေက်ာက္မ်က္၊ သတၱဳအမ်ဳိးမ်ဳိးတု႔ိျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြ အမ်ားအျပားရရွိလ်က္ရွိၿပီး ဘ႑ာေငြရရွိမႈ ျမင့္မားေနေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ႏုိင္ငံပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕၊ အေဆာက္အအံုအခ်ဳိ႕ကုိ ပုဂၢလိကက႑သို႔ လႊဲေျပာင္းေရာင္း ခ်ျခင္း၊ တရားမ၀င္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားအားတရား၀င္အျဖစ္ ေလလံ ပစ္၍ေရာင္းခ်ေပးျခင္း၊ ကာလ တန္ဖုိးသတ္မွတ္ၿပီး အခြန္ေပးေဆာင္ေစျခင္း စသည့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပုဂၢလိက က႑မွေငြေၾကးမ်ား၊ အရင္းအႏွီးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံပုိင္ ဘ႑ာေငြအျဖစ္ စီး၀င္သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတူ ႏုိင္ငံအဆင့္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အသံုးစရိတ္မ်ား ေလ်ာ့က်လာၿပီး လာမည့္ဘ႑ာေရးႏွစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းရာ၌ ရသံုးေငြ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္း တြင္ ပုိေငြျပၿပီးကူးေျပာင္းႏုိင္သည့္ အေျခအေနျဖစ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၀အလြန္တြင္ အဆုိပါစုေဆာင္း ထားေသာေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ား ေစ်းကြက္အတြင္းသုိ႔ တစ္နည္းနည္း ျဖင့္ ျပန္လည္စီး၀င္လာမည္ဟု ယူဆေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ခဲ့ပါသည္။

http://www.news-eleven.com/

0 comments: