ယေန႔ပုသိမ္ ျမင္ကြင္း – ကေမာၻဇဘဏ္

ပုသိမ္-September 11, 2010

အေဝးေရာက္ ပုသိမ္သူ ပုသိမ္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး ယေန႔ပုသိမ္ ျမင္ကြင္း က႑အျဖစ္ ျမိဳ႕ေတာ္ပုသိမ္၏ လွပေသာ ဓါတ္ပံုမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ရာ ယခုတစ္ခါ ပုသိမ္ျမိဳ႕ မဟာဗႏၵုလ လမ္းမၾကီးရွိ ကေမာၻဇဘဏ္ အေဆာက္အအံုကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ကေမာၻဇဘဏ္ အေဆာက္အဦး သည္ ပုသိမ္ျမိဳ႕ မဟာဗႏၵုလ လမ္းမၾကီးရွိ ေစ်းေလးမီးပြိဳင့္ သာသနာ့ဗိမာန္ အလြန္တြင္ တည္ရွိျပီး ေခတ္ဆန္၍ လွပေသာ ၃ ထပ္ အေဆာက္အဦ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထုတည္ခိုင္ခန္႔ ၾကီးမားေသာ အေဆာက္အအံု တစ္ခုလံုးကို အေရာင္အေသြး ေျပျပစ္ေသာ Composite Panel မ်ားျဖင့္ အလွဆင္ထားသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းက စတင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ ကေမာၻဇဘဏ္ ပုသိမ္ဘဏ္ခြဲသည္ ယခုအခါ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား လည္ပါတ္ေနျပီျဖစ္သည္။

PatheinCity News | Photo:ak2o